i


Uppdateringar

Medlemskap

Aktiviteter

Funktionärer

Årets skogkatt

Uppdateringar på flikarna Uppfödning och Framtassar kommer inte att publiceras i denna ruta.

välkommen till skogkattslingan

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2019.
Huvudmedlem SEK 230 per år
Familjemedlem SEK 50 per år
Betala in på plusgiro 78 32 01-7 eller Swish 1233497013.
Ange gärna ditt medlemsnummer!

i
Pans Truls är den katt efter vilken standarden för den Norska Skogkatten är skriven. 


Skogkattslingan har publicerat en bok om norsk skogkatt i synnerhet och katt i allmänhet.

Läs om och beställ den på sidan om boken.

På de här sidorna hittar du information om den Norska Skogkatten och om Skogkattslingan.