Hoppa till innehåll

EMS-koder

Följande EMS-koder finns för de olika färgerna på Norsk Skogkatt.

EMS-kodFärgFIFeWCF
NFO nsvartGrupp 1Non-augoti
NFO ablåGrupp 1Non-augoti
NFO ntamberGrupp 1Non-augoti
NFO atlightamberGrupp 1Non-augoti
NFO n 01 61svart van blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 01 62svart van orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 01 63svart van odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 01 64svart van grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 02 61svart harlekin blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 02 62svart harlekin orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 02 63svart harlekin odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 02 64svart harlekin grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 03svart bicolourGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 09svart-vitGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 01 61blå van blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 01 62blå van orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 01 63blå van odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 01 64blå van grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 02 61blå harlekin blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 02 62blå harlekin orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 02 63blå harlekin odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 02 64blå harlekin grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 03blå bicolourGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 09blå-vitGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 01 61amber van blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 01 62amber van orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 01 63amber van odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 01 64amber van grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 02 61amber harlekin blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 02 62amber harlekin orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 02 63amber harlekin odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 02 64amber harlekin grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 03amber bicolourGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 09amber-vitGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 01 61lightamber van blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 01 62lightamber van orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 01 63lightamber van odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 01 64lightamber van grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 02 61lightamber harlekin blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 02 62lightamber harlekin orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 02 63lightamber harlekin odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 02 64lightamber harlekin grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 03lightamber bicolourGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 09lightamber-vitGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 21brunagoutiGrupp 3Augoti
NFO n 22bruntabbyGrupp 3Augoti
NFO n 23bruntigréGrupp 3Augoti
NFO n 24brunspottedGrupp 3Augoti
NFO n 25svarttickadGrupp 3Augoti
NFO a 21blåagoutiGrupp 3Augoti
NFO a 22blåtabbyGrupp 3Augoti
NFO a 23blåtigréGrupp 3Augoti
NFO a 24blåspottedGrupp 3Augoti
NFO a 25blåtickadGrupp 3Augoti
NFO ny 11svartgoldenshadedGrupp 3Augoti
NFO ny 12svartgoldenshellGrupp 3Augoti
NFO ny 21svartgoldenagoutiGrupp 3Augoti
NFO ny 22svartgoldentabbyGrupp 3Augoti
NFO ny 23svartgoldentigréGrupp 3Augoti
NFO ny 24svartgoldenspottedGrupp 3Augoti
NFO ny 25svartgoldentickadGrupp 3Augoti
NFO ay 11blågoldenshadedGrupp 3Augoti
NFO ay 12blågoldenshellGrupp 3Augoti
NFO ay 21blågoldenagoutiGrupp 3Augoti
NFO ay 22blågoldentabbyGrupp 3Augoti
NFO ay 23blågoldentigréGrupp 3Augoti
NFO ay 24blågoldenspottedGrupp 3Augoti
NFO ay 25blågoldentickadGrupp 3Augoti
NFO nt 21amberagoutiGrupp 3Augoti
NFO nt 22ambertabbyGrupp 3Augoti
NFO nt 23ambertigréGrupp 3Augoti
NFO nt 24amberspottedGrupp 3Augoti
NFO nt 25ambertickadGrupp 3Augoti
NFO at 21lightamberagoutiGrupp 3Augoti
NFO at 22lightambertabbyGrupp 3Augoti
NFO at 23lightambertigréGrupp 3Augoti
NFO at 24lightamberspottedGrupp 3Augoti
NFO at 25lightambertickadGrupp 3Augoti
NFO n 01 21 61brunagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 01 21 62brunagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 01 21 63brunagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO n 01 21 64brunagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 02 21 61brunagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 02 21 62brunagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 02 21 63brunagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO n 02 21 64brunagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 03 21brunagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO n 03 22bruntabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO n 03 23bruntigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO n 03 24brunspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO n 03 25svarttickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO n 09 21brunagouti-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO n 09 22bruntabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO n 09 23bruntigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO n 09 24brunspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO n 09 25svarttickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO a 01 21 61blåagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 01 21 62blåagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 01 21 63blåagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO a 01 21 64blåagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 02 21 61blåagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 02 21 62blåagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 02 21 63blåagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO a 02 21 64blåagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 03 21blåagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO a 03 22blåtabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO a 03 23blåtigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO a 03 24blåspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO a 03 25blåtickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO a 09 21blåagouti-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO a 09 22blåtabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO a 09 23blåtigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO a 09 24blåspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO a 09 25blåtickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 11 61svartgoldenshaded van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 11 62svartgoldenshaded van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 11 63svartgoldenshaded van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 11 64svartgoldenshaded van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 12 61svartgoldenshell van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 12 62svartgoldenshell van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 12 63svartgoldenshell van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 12 64svartgoldenshell van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 21 61svartgoldenagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 21 62svartgoldenagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 21 63svartgoldenagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 21 64svartgoldenagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 11 61svartgoldenshaded harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 11 62svartgoldenshaded harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 11 63svartgoldenshaded harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 11 64svartgoldenshaded harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 12 61svartgoldenshell harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 12 62svartgoldenshell harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 12 63svartgoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 12 64svartgoldenshell harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 21 61svartgoldenagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 21 62svartgoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 21 63svartgoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 21 64svartgoldenagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 11svartgoldenshaded bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 12svartgoldenshell bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 21svartgoldenagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 22svartgoldentabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 23svartgoldentigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 24svartgoldenspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 25svartgoldentickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 11svartgoldenshaded-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 12svartgoldenshell-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 21svartgoldenagouti-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 22svartgoldentabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 23svartgoldentigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 24svartgoldenspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 25svartgoldentickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 11 61blågoldenshaded van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 11 62blågoldenshaded van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 11 63blågoldenshaded van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 11 64blågoldenshaded van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 12 61blågoldenshell van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 12 62blågoldenshell van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 12 63blågoldenshell van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 12 64blågoldenshell van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 21 61blågoldenagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 21 62blågoldenagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 21 63blågoldenagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 21 64blågoldenagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 11 61blågoldenshaded harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 11 62blågoldenshaded harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 11 63blågoldenshaded harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 11 64blågoldenshaded harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 12 61blågoldenshell harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 12 62blågoldenshell harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 12 63blågoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 12 64blågoldenshell harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 21 61blågoldenagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 21 62blågoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 21 63blågoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 21 64blågoldenagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 11blågoldenshaded bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 12blågoldenshell bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 21blågoldenagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 22blågoldentabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 23blågoldentigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 24blågoldenspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 25blågoldentickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 11blågoldenshaded-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 12blågoldenshell-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 21blågoldenagouti-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 22blågoldentabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 23blågoldentigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 24blågoldenspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 25blågoldentickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 01 21 61amberagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 01 21 62amberagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 01 21 63amberagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 01 21 64amberagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 02 21 61amberagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 02 21 62amberagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 02 21 63amberagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 02 21 64amberagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 03 21amberagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 03 22ambertabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 03 23ambertigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 03 24amberspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 03 25ambertickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 09 21amberagouti-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 09 22ambertabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 09 23ambertigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 09 24amberspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 09 25ambertickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO at 01 21 61lightamberagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 01 21 62lightamberagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 01 21 63lightamberagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO at 01 21 64lightamberagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 02 21 61lightamberagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 02 21 62lightamberagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 02 21 63lightamberagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO at 02 21 64lightamberagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 03 21lightamberagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO at 03 22lightambertabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO at 03 23lightambertigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO at 03 24lightamberspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO at 03 25lightambertickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO at 09 21lightamberagouti harlekinGrupp 4Augoti-vit
NFO at 09 22lightambertabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO at 09 23lightambertigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO at 09 24lightamberspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO at 09 25lightambertickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO drödGrupp 5Non-augoti
NFO ecremeGrupp 5Non-augoti
NFO fsvartsköldpaddGrupp 5Non-augoti
NFO gblåsköldpaddGrupp 5Non-augoti
NFO d 21rödagoutiGrupp 5Augoti
NFO d 22rödtabbyGrupp 5Augoti
NFO d 23rödtigréGrupp 5Augoti
NFO d 24rödspottedGrupp 5Augoti
NFO d 25rödtickadGrupp 5Augoti
NFO e 21cremeagoutiGrupp 5Augoti
NFO e 22cremetabbyGrupp 5Augoti
NFO e 23cremetigréGrupp 5Augoti
NFO e 24cremespottedGrupp 5Augoti
NFO e 25cremetickadGrupp 5Augoti
NFO f 21svartsköldpaddagoutiGrupp 5Augoti
NFO f 22svartsköldpaddtabbyGrupp 5Augoti
NFO f 23svartsköldpaddtigréGrupp 5Augoti
NFO f 24svartsköldpaddspottedGrupp 5Augoti
NFO f 25svartsköldpaddtickadGrupp 5Augoti
NFO g 21blåsköldpaddagoutiGrupp 5Augoti
NFO g 22blåsköldpaddtabbyGrupp 5Augoti
NFO g 23blåsköldpaddtigréGrupp 5Augoti
NFO g 24blåsköldpaddspottedGrupp 5Augoti
NFO g 25blåsköldpaddtickadGrupp 5Augoti
NFO dy 11rödgoldenshadedGrupp 5Augoti
NFO dy 12rödgoldenshellGrupp 5Augoti
NFO dy 21rödgoldenagoutiGrupp 5Augoti
NFO dy 22rödgoldentabbyGrupp 5Augoti
NFO dy 23rödgoldentigréGrupp 5Augoti
NFO dy 24rödgoldenspottedGrupp 5Augoti
NFO dy 25rödgoldentickadGrupp 5Augoti
NFO ey 11cremegoldenshadedGrupp 5Augoti
NFO ey 12cremegoldenshellGrupp 5Augoti
NFO ey 21cremegoldenagoutiGrupp 5Augoti
NFO ey 22cremegoldentabbyGrupp 5Augoti
NFO ey 23cremegoldentigréGrupp 5Augoti
NFO ey 24cremegoldenspottedGrupp 5Augoti
NFO ey 25cremegoldentickadGrupp 5Augoti
NFO fy 11svartsköldpaddgoldenshadedGrupp 5Augoti
NFO fy 12svartsköldpaddgolden shelGrupp 5Augoti
NFO fy 21svartsköldpaddgoldenagoutiGrupp 5Augoti
NFO fy 22svartsköldpaddgoldentabbyGrupp 5Augoti
NFO fy 23svartsköldpaddgoldentigréGrupp 5Augoti
NFO fy 24svartsköldpaddgoldenspottedGrupp 5Augoti
NFO fy 25svartsköldpaddgoldentickadGrupp 5Augoti
NFO gy 11blåsköldpaddgoldenshadedGrupp 5Augoti
NFO gy 12blåsköldpaddgoldenshellGrupp 5Augoti
NFO gy 21blåsköldpaddgoldenagoutiGrupp 5Augoti
NFO gy 22blåsköldpaddgoldentabbyGrupp 5Augoti
NFO gy 23blåsköldpaddgoldentigréGrupp 5Augoti
NFO gy 24blåsköldpaddgoldenspottedGrupp 5Augoti
NFO gy 25blåsköldpaddgoldentickadGrupp 5Augoti
NFO ftambersköldpaddGrupp 5Non-Augoti
NFO gtlightambersköldpaddGrupp 5Non-Augoti
NFO ft 21ambersköldpaddagoutiGrupp 5Augoti
NFO ft 22ambersköldpaddtabbyGrupp 5Augoti
NFO ft 23ambersköldpaddtigréGrupp 5Augoti
NFO ft 24ambersköldpaddspottedGrupp 5Augoti
NFO ft 25ambersköldpaddtickadGrupp 5Augoti
NFO gt 21lightambersköldpaddagoutiGrupp 5Augoti
NFO gt 22lightambersköldpaddtabbyGrupp 5Augoti
NFO gt 23lightambersköldpaddtigréGrupp 5Augoti
NFO gt 24lightambersköldpaddspottedGrupp 5Augoti
NFO gt 25lightambersköldpaddtickadGrupp 5Augoti
NFO d 01 61röd van blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 01 62röd van orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 01 63röd van odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 01 64röd van grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 02 61röd harlekin blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 02 62röd harlekin orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 02 63röd harlekin odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 02 64röd harlekin grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 03röd bicolourGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 09röd-vitGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 01 61creme van blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 01 62creme van orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 01 63creme van odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 01 64creme van grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 02 61creme harlekin blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 02 62creme harlekin orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 02 63creme harlekin odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 02 64creme harlekin grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 03creme bicolourGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 09creme-vitGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 01 61svartsköldpadd van blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 01 62svartsköldpadd van orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 01 63svartsköldpadd van odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 01 64svartsköldpadd van grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 02 61svartsköldpadd harlekin blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 02 62svartsköldpadd harlekin orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 02 63svartsköldpadd harlekin odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 02 64svartsköldpadd harlekin grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 03svartsköldpadd bicolourGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 09svartsköldpadd-vitGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 01 61blåsköldpadd van blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 01 62blåsköldpadd van orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 01 63blåsköldpadd van odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 01 64blåsköldpadd van grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 02 61blåsköldpadd harlekin blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 02 62blåsköldpadd harlekin orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 02 63blåsköldpadd harlekin odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 02 64blåsköldpadd harlekin grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 03blåsköldpadd bicolourGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 09blåsköldpadd-vitGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 01 21 61rödagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 01 21 62rödagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 01 21 63rödagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO d 01 21 64rödagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 02 21 61rödagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 02 21 62rödagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 02 21 63rödagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO d 02 21 64rödagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 03 21rödagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO d 03 22rödtabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO d 03 23rödtigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO d 03 24rödspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO d 03 25rödtickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO d 09 21rödagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO d 09 22rödtabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO d 09 23rödtigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO d 09 24rödspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO d 09 25rödtickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO e 01 21 61cremeagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 01 21 62cremeagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 01 21 63cremeagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO e 01 21 64cremeagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 02 21 61cremeagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 02 21 62cremeagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 02 21 63cremeagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO e 02 21 64cremeagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 03 21cremeagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO e 03 22cremetabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO e 03 23cremetigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO e 03 24cremespotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO e 03 25cremetickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO e 09 21cremeagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO e 09 22cremetabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO e 09 23cremetigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO e 09 24cremespotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO e 09 25cremetickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO f 01 21 61svartsköldpaddagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 01 21 62svartsköldpaddagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 01 21 63svartsköldpaddagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO f 01 21 64svartsköldpaddagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 02 21 61svartsköldpaddagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 02 21 62svartsköldpaddagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 02 21 63svartsköldpaddagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO f 02 21 64svartsköldpaddagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 03 21svartsköldpaddagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO f 03 22svartsköldpaddtabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO f 03 23svartsköldpaddtigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO f 03 24svartsköldpaddspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO f 03 25svartsköldpaddtickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO f 09 21svartsköldpaddagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO f 09 22svartsköldpaddtabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO f 09 23svartsköldpaddtigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO f 09 24svartsköldpaddspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO f 09 25svartsköldpaddtickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO g 01 21 61blåsköldpaddagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 01 21 62blåsköldpaddagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 01 21 63blåsköldpaddagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO g 01 21 64blåsköldpaddagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 02 21 61blåsköldpaddagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 02 21 62blåsköldpaddagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 02 21 63blåsköldpaddagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO g 02 21 64blåsköldpaddagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 03 21blåsköldpaddagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO g 03 22blåsköldpaddtabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO g 03 23blåsköldpaddtigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO g 03 24blåsköldpaddspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO g 03 25blåsköldpaddtickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO g 09 21blåsköldpaddagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO g 09 22blåsköldpaddtabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO g 09 23blåsköldpaddtigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO g 09 24blåsköldpaddspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO g 09 25blåsköldpaddtickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 11 61rödgoldenshaded van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 11 62rödgoldenshaded van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 11 63rödgoldenshaded van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 11 64rödgoldenshaded van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 12 61rödgoldenshell van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 12 62rödgoldenshell van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 12 63rödgoldenshell van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 12 64rödgoldenshell van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 21 61rödgoldenagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 21 62rödgoldenagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 21 63rödgoldenagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 21 64rödgoldenagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 11 61rödgoldenshaded harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 11 62rödgoldenshaded harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 11 63rödgoldenshaded harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 11 64rödgoldenshaded harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 12 61rödgoldenshell harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 12 62rödgoldenshell harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 12 63rödgoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 12 64rödgoldenshell harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 21 61rödgoldenagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 21 62rödgoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 21 63rödgoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 21 64rödgoldenagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 11rödgoldenshaded bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 12rödgoldenshell bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 21rödgoldenagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 22rödgoldentabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 23rödgoldentigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 24rödgoldenspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 25rödgoldentickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 11rödgoldenshaded-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 12rödgoldenshell-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 21rödgoldenagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 22rödgoldentabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 23rödgoldentigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 24rödgoldenspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 25rödgoldentickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 11 61cremegoldenshaded van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 11 62cremegoldenshaded van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 11 63cremegoldenshaded van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 11 64cremegoldenshaded van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 12 61cremegoldenshell van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 12 62cremegoldenshell van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 12 63cremegoldenshell van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 12 64cremegoldenshell van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 21 61cremegoldenagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 21 62cremegoldenagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 21 63cremegoldenagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 21 64cremegoldenagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 11 61cremegoldenshaded harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 11 62cremegoldenshaded harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 11 63cremegoldenshaded harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 11 64cremegoldenshaded harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 12 61cremegoldenshell harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 12 62cremegoldenshell harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 12 63cremegoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 12 64cremegoldenshell harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 21 61cremegoldenagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 21 62cremegoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 21 63cremegoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 21 64cremegoldenagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 11cremegoldenshaded bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 12cremegoldenshell bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 21cremegoldenagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 22cremegoldentabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 23cremegoldentigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 24cremegoldenspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 25cremegoldentickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 11cremegoldenshaded-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 12cremegoldenshell-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 21cremegoldenagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 22cremegoldentabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 23cremegoldentigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 24cremegoldenspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 25cremegoldentickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 11 61svartsköldpaddgoldenshaded van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 11 62svartsköldpaddgoldenshaded van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 11 63svartsköldpaddgoldenshaded van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 11 64svartsköldpaddgoldenshaded van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 12 61svartsköldpaddgoldenshell van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 12 62svartsköldpaddgoldenshell van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 21 63svartsköldpaddgoldenagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 11 64svartsköldpaddgoldenshaded harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 12 61svartsköldpaddgoldenshell harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 12 62svartsköldpaddgoldenshell harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 12 63svartsköldpaddgoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 12 64svartsköldpaddgoldenshell harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 21 61svartsköldpaddgoldenagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 21 62svartsköldpaddgoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 21 63svartsköldpaddgoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 21 64svartsköldpaddgoldenagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 11svartsköldpaddgoldenshaded bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 12svartsköldpaddgoldenshell bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 21svartsköldpaddgoldenagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 22svartsköldpaddgoldentabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 23svartsköldpaddgoldentigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 24svartsköldpaddgoldenspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 25svartsköldpaddgoldentickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 11svartsköldpaddgoldenshaded-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 12svartsköldpaddgolden shel-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 21svartsköldpaddgoldenagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 22svartsköldpaddgoldentabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 23svartsköldpaddgoldentigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 24svartsköldpaddgoldenspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 25svartsköldpaddgoldentickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 11 61blåsköldpaddgoldenshaded van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 11 62blåsköldpaddgoldenshaded van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 11 63blåsköldpaddgoldenshaded van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 11 64blåsköldpaddgoldenshaded van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 12 61blåsköldpaddgoldenshell van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 12 62blåsköldpaddgoldenshell van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 12 63blåsköldpaddgoldenshell van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 12 64blåsköldpaddgoldenshell van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 21 61blåsköldpaddgoldenagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 21 62blåsköldpaddgoldenagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 21 63blåsköldpaddgoldenagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 21 64blåsköldpaddgoldenagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 11 61blåsköldpaddgoldenshaded harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 11 62blåsköldpaddgoldenshaded harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 11 63blåsköldpaddgoldenshaded harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 11 64blåsköldpaddgoldenshaded harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 12 61blåsköldpaddgoldenshell harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 12 62blåsköldpaddgoldenshell harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 12 63blåsköldpaddgoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 12 64blåsköldpaddgoldenshell harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 21 61blåsköldpaddgoldenagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 21 62blåsköldpaddgoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 21 63blåsköldpaddgoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 21 64blåsköldpaddgoldenagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 11blåsköldpaddgoldenshaded bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 12blåsköldpaddgoldenshell bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 21blåsköldpaddgoldenagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 22blåsköldpaddgoldentabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 23blåsköldpaddgoldentigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 24blåsköldpaddgoldenspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 25blåsköldpaddgoldentickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 11blåsköldpaddgoldenshaded-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 12blåsköldpaddgoldenshell-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 21blåsköldpaddgoldenagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 22blåsköldpaddgoldentabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 23blåsköldpaddgoldentigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 24blåsköldpaddgoldenspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 25blåsköldpaddgoldentickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 01 61ambersköldpadd van blåögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 01 62ambersköldpadd van orangeögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 01 63ambersköldpadd van odd-eyedGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 01 64ambersköldpadd van grönögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 02 61ambersköldpadd harlekin blåögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 02 62ambersköldpadd harlekin orangeögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 02 63ambersköldpadd harlekin odd-eyedGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 02 64ambersköldpadd harlekin grönögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 03ambersköldpadd bicolourGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 09ambersköldpadd-vitGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 01 61lightambersköldpadd van blåögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 01 62lightambersköldpadd van orangeögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 01 63lightambersköldpadd van odd-eyedGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 01 64lightambersköldpadd van grönögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 02 61lightambersköldpadd harlekin blåögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 02 62lightambersköldpadd harlekin orangeögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 02 63lightambersköldpadd harlekin odd-eyedGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 02 64lightambersköldpadd harlekin grönögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 03lightambersköldpadd bicolourGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 09lightambersköldpadd-vitGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 01 21 61ambersköldpaddagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 01 21 62ambersköldpaddagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 01 21 63ambersköldpaddagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 01 21 64ambersköldpaddagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 02 21 61ambersköldpaddagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 02 21 62ambersköldpaddagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 02 21 63ambersköldpaddagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 02 21 64ambersköldpaddagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 03 21ambersköldpaddagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 03 22ambersköldpaddtabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 03 23ambersköldpaddtigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 03 24ambersköldpaddspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 03 25ambersköldpaddtickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 09 21ambersköldpaddagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 09 22ambersköldpaddtabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 09 23ambersköldpaddtigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 09 24ambersköldpaddspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 09 25ambersköldpaddtickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 01 21 61lightambersköldpaddagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 01 21 62lightambersköldpaddagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 01 21 63lightambersköldpaddagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 01 21 64lightambersköldpaddagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 02 21 61lightambersköldpaddagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 02 21 62lightambersköldpaddagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 02 21 63lightambersköldpaddagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 02 21 64lightambersköldpaddagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 03 21lightambersköldpaddagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 03 22lightambersköldpaddtabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 03 23lightambersköldpaddtigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 03 24lightambersköldpaddspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 03 25lightambersköldpaddtickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 09 21lightambersköldpaddagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 09 22lightambersköldpaddtabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 09 23lightambersköldpaddtigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 09 24lightambersköldpaddspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 09 25lightambersköldpaddtickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO nssvartsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO asblåsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO dsrödsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO escremesmokeGrupp 7Non-augoti
NFO fssvartsköldpaddsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO gsblåsköldpaddsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO ns 11svartsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO ns 12svartsilvershellGrupp 7Augoti
NFO ns 21svartsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO ns 22svartsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO ns 23svartsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO ns 24svartsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO ns 25svartsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO as 11blåsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO as 12blåsilvershellGrupp 7Augoti
NFO as 21blåsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO as 22blåsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO as 23blåsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO as 24blåsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO as 25blåsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO ds 11rödsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO ds 12rödsilvershellGrupp 7Augoti
NFO ds 21rödsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO ds 22rödsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO ds 23rödsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO ds 24rödsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO ds 25rödsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO es 11cremesilvershadedGrupp 7Augoti
NFO es 12cremesilvershellGrupp 7Augoti
NFO es 21cremesilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO es 22cremesilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO es 23cremesilvertigréGrupp 7Augoti
NFO es 24cremesilverspottedGrupp 7Augoti
NFO es 25cremesilvertickadGrupp 7Augoti
NFO fs 11svartsköldpaddsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO fs 12svartsköldpaddsilvershellGrupp 7Augoti
NFO fs 21svartsköldpaddsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO fs 22svartsköldpaddsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO fs 23svartsköldpaddsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO fs 24svartsköldpaddsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO fs 25svartsköldpaddsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO gs 11blåsköldpaddsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO gs 12blåsköldpaddsilvershellGrupp 7Augoti
NFO gs 21blåsköldpaddsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO gs 22blåsköldpaddsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO gs 23blåsköldpaddsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO gs 24blåsköldpaddsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO gs 25blåsköldpaddsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO ntsambersmokeGrupp 7Non-augoti
NFO atslightambersmokeGrupp 7Non-augoti
NFO ftsambersköldpaddsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO gtslightambersköldpaddsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO nts 11ambersilvershadedGrupp 7Augoti
NFO nts 12ambersilvershellGrupp 7Augoti
NFO nts 21ambersilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO nts 22ambersilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO nts 23ambersilvertigréGrupp 7Augoti
NFO nts 24ambersilverspottedGrupp 7Augoti
NFO nts 25ambersilvertickadGrupp 7Augoti
NFO ats 11lightambersilvershadedGrupp 7Augoti
NFO ats 12lightambersilvershellGrupp 7Augoti
NFO ats 21lightambersilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO ats 22lightambersilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO ats 23lightambersilvertigréGrupp 7Augoti
NFO ats 24lightambersilverspottedGrupp 7Augoti
NFO ats 25lightambersilvertickadGrupp 7Augoti
NFO fts 11ambersköldpaddsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO fts 12ambersköldpaddsilvershellGrupp 7Augoti
NFO fts 21ambersköldpaddsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO fts 22ambersköldpaddsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO fts 23ambersköldpaddsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO fts 24ambersköldpaddsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO fts 25ambersköldpaddsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO gts 11lightambersköldpaddsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO gts 12lightambersköldpaddsilvershellGrupp 7Augoti
NFO gts 21lightambersköldpaddsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO gts 22lightambersköldpaddsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO gts 23lightambersköldpaddsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO gts 24lightambersköldpaddsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO gts 25lightambersköldpaddsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO ns 01 61svartsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 01 62svartsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 01 63svartsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 01 64svartsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 02 61svartsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 02 62svartsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 02 63svartsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 02 64svartsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 03svartsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 09svartsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 01 61blåsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 01 62blåsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 01 63blåsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 01 64blåsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 02 61blåsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 02 62blåsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 02 63blåsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 02 64blåsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 03blåsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 09blåsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 01 61rödsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 01 62rödsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 01 63rödsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 01 64rödsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 02 61rödsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 02 62rödsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 02 63rödsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 02 64rödsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 03rödsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 09rödsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 01 61cremesmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 01 62cremesmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 01 63cremesmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 01 64cremesmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 02 61cremesmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 02 62cremesmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 02 63cremesmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 02 64cremesmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 03cremesmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 09cremesmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 01 61svartsköldpaddsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 01 62svartsköldpaddsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 01 63svartsköldpaddsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 01 64svartsköldpaddsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 02 61svartsköldpaddsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 02 62svartsköldpaddsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 02 63svartsköldpaddsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 02 64svartsköldpaddsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 03svartsköldpaddsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 09svartsköldpaddsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 01 61blåsköldpaddsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 01 62blåsköldpaddsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 01 63blåsköldpaddsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 01 64blåsköldpaddsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 02 61blåsköldpaddsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 02 62blåsköldpaddsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 02 63blåsköldpaddsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 02 64blåsköldpaddsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 03blåsköldpaddsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 09blåsköldpaddsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 01 11 61svartsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 11 62svartsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 11 63svartsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 11 64svartsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 12 61svartsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 12 62svartsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 12 63svartsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 12 64svartsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 21 61svartsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 21 62svartsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 21 63svartsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 21 64svartsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 11 61svartsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 11 62svartsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 11 63svartsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 11 64svartsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 12 61svartsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 12 62svartsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 12 63svartsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 12 64svartsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 21 61svartsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 21 62svartsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 21 63svartsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 21 64svartsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 11svartsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 12svartsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 21svartsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 22svartsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 23svartsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 24svartsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 25svartsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 11svartsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 12svartsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 21svartsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 22svartsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 23svartsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 24svartsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 25svartsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 11 61blåsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 11 62blåsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 11 63blåsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 11 64blåsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 12 61blåsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 12 62blåsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 12 63blåsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 12 64blåsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 21 61blåsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 21 62blåsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 21 63blåsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 21 64blåsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 11 61blåsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 11 62blåsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 11 63blåsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 11 64blåsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 12 61blåsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 12 62blåsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 12 63blåsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 12 64blåsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 21 61blåsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 21 62blåsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 21 63blåsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 21 64blåsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 11blåsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 12blåsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 21blåsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 22blåsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 23blåsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 24blåsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 25blåsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 11blåsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 12blåsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 21blåsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 22blåsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 23blåsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 24blåsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 25blåsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 11 61rödsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 11 62rödsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 11 63rödsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 11 64rödsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 12 61rödsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 12 62rödsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 12 63rödsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 12 64rödsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 21 61rödsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 21 62rödsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 21 63rödsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 21 64rödsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 11 61rödsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 11 62rödsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 11 63rödsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 11 64rödsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 12 61rödsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 12 62rödsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 12 63rödsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 12 64rödsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 21 61rödsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 21 62rödsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 21 63rödsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 21 64rödsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 11rödsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 12rödsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 21rödsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 22rödsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 23rödsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 24rödsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 25rödsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 11rödsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 12rödsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 21rödsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 22rödsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 23rödsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 24rödsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 25rödsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 11 61cremesilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 11 62cremesilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 11 63cremesilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 11 64cremesilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 12 61cremesilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 12 62cremesilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 12 63cremesilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 12 64cremesilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 21 61cremesilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 21 62cremesilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 21 63cremesilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 21 64cremesilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 11 61cremesilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 11 62cremesilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 11 63cremesilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 11 64cremesilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 12 61cremesilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 12 62cremesilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 12 63cremesilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 12 64cremesilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 21 61cremesilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 21 62cremesilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 21 63cremesilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 21 64cremesilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 11cremesilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 12cremesilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 21cremesilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 22cremesilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 23cremesilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 24cremesilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 25cremesilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 11cremesilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 12cremesilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 21cremesilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 22cremesilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 23cremesilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 24cremesilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 25cremesilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 11 61svartsköldpaddsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 11 62svartsköldpaddsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 11 63svartsköldpaddsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 11 64svartsköldpaddsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 12 61svartsköldpaddsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 12 62svartsköldpaddsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 12 63svartsköldpaddsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 12 64svartsköldpaddsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 21 61svartsköldpaddsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 21 62svartsköldpaddsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 21 63svartsköldpaddsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 21 64svartsköldpaddsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 11 61svartsköldpaddsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 11 62svartsköldpaddsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 11 63svartsköldpaddsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 11 64svartsköldpaddsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 12 61svartsköldpaddsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 12 62svartsköldpaddsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 12 63svartsköldpaddsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 12 64svartsköldpaddsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 21 61svartsköldpaddsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 21 62svartsköldpaddsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 21 63svartsköldpaddsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 21 64svartsköldpaddsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 11svartsköldpaddsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 12svartsköldpaddsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 21svartsköldpaddsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 22svartsköldpaddsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 23svartsköldpaddsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 24svartsköldpaddsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 25svartsköldpaddsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 11svartsköldpaddsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 12svartsköldpaddsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 21svartsköldpaddsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 22svartsköldpaddsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 23svartsköldpaddsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 24svartsköldpaddsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 25svartsköldpaddsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 11 61blåsköldpaddsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 11 62blåsköldpaddsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 11 63blåsköldpaddsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 11 64blåsköldpaddsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 12 61blåsköldpaddsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 12 62blåsköldpaddsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 12 63blåsköldpaddsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 12 64blåsköldpaddsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 21 61blåsköldpaddsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 21 62blåsköldpaddsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 21 63blåsköldpaddsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 21 64blåsköldpaddsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 11 61blåsköldpaddsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 11 62blåsköldpaddsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 11 63blåsköldpaddsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 11 64blåsköldpaddsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 12 61blåsköldpaddsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 12 62blåsköldpaddsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 12 63blåsköldpaddsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 12 64blåsköldpaddsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 21 61blåsköldpaddsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 21 62blåsköldpaddsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 21 63blåsköldpaddsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 21 64blåsköldpaddsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 11blåsköldpaddsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 12blåsköldpaddsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 21blåsköldpaddsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 22blåsköldpaddsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 23blåsköldpaddsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 24blåsköldpaddsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 25blåsköldpaddsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 11blåsköldpaddsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 12blåsköldpaddsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 21blåsköldpaddsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 22blåsköldpaddsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 23blåsköldpaddsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 24blåsköldpaddsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 25blåsköldpaddsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 61ambersmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 01 62ambersmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 01 63ambersmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 01 64ambersmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 02 61ambersmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 02 62ambersmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 02 63ambersmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 02 64ambersmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 03ambersmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 09ambersmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 01 61lightambersmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 01 62lightambersmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 01 63lightambersmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 01 64lightambersmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 02 61lightambersmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 02 62lightambersmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 02 63lightambersmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 02 64lightambersmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 03lightambersmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 09lightambersmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 01 61ambersköldpaddsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 01 62ambersköldpaddsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 01 63ambersköldpaddsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 01 64ambersköldpaddsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 02 61ambersköldpaddsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 02 62ambersköldpaddsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 02 63ambersköldpaddsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 02 64ambersköldpaddsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 03ambersköldpaddsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 09ambersköldpaddsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 01 61lightambersköldpaddsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 01 62lightambersköldpaddsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 01 63lightambersköldpaddsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 01 64lightambersköldpaddsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 02 61lightambersköldpaddsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 02 62lightambersköldpaddsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 02 63lightambersköldpaddsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 02 64lightambersköldpaddsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 03lightambersköldpaddsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 09lightambersköldpaddsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 01 11 61ambersilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 11 62ambersilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 11 63ambersilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 11 64ambersilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 12 61ambersilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 12 62ambersilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 12 63ambersilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 12 64ambersilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 21 61ambersilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 21 62ambersilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 21 63ambersilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 21 64ambersilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 11 61ambersilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 11 62ambersilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 11 63ambersilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 11 64ambersilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 12 61ambersilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 12 62ambersilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 12 63ambersilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 12 64ambersilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 21 61ambersilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 21 62ambersilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 21 63ambersilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 21 64ambersilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 11ambersilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 12ambersilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 21ambersilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 22ambersilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 23ambersilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 24ambersilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 25ambersilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 11ambersilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 12ambersilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 21ambersilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 22ambersilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 23ambersilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 24ambersilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 25ambersilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 11 61lightambersilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 11 62lightambersilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 11 63lightambersilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 11 64lightambersilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 12 61lightambersilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 12 62lightambersilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 12 63lightambersilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 12 64lightambersilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 21 61lightambersilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 21 62lightambersilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 21 63lightambersilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 21 64lightambersilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 11 61lightambersilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 11 62lightambersilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 11 63lightambersilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 11 64lightambersilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 12 61lightambersilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 12 62lightambersilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 12 63lightambersilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 12 64lightambersilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 21 61lightambersilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 21 62lightambersilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 21 63lightambersilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 21 64lightambersilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 11lightambersilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 12lightambersilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 21lightambersilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 22lightambersilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 23lightambersilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 24lightambersilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 25lightambersilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 11lightambersilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 12lightambersilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 21lightambersilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 22lightambersilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 23lightambersilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 24lightambersilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 25lightambersilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 11 61ambersköldpaddsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 11 62ambersköldpaddsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 11 63ambersköldpaddsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 11 64ambersköldpaddsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 12 61ambersköldpaddsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 12 62ambersköldpaddsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 12 63ambersköldpaddsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 12 64ambersköldpaddsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 21 61ambersköldpaddsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 21 62ambersköldpaddsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 21 63ambersköldpaddsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 21 64ambersköldpaddsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 11 61ambersköldpaddsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 11 62ambersköldpaddsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 11 63ambersköldpaddsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 11 64ambersköldpaddsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 12 61ambersköldpaddsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 12 62ambersköldpaddsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 12 63ambersköldpaddsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 12 64ambersköldpaddsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 21 61ambersköldpaddsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 21 62ambersköldpaddsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 21 63ambersköldpaddsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 21 64ambersköldpaddsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 11ambersköldpaddsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 12ambersköldpaddsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 21ambersköldpaddsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 22ambersköldpaddsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 23ambersköldpaddsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 24ambersköldpaddsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 25ambersköldpaddsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 11ambersköldpaddsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 12ambersköldpaddsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 21ambersköldpaddsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 22ambersköldpaddsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 23ambersköldpaddsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 24ambersköldpaddsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 25ambersköldpaddsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 11 61lightambersköldpaddsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 11 62lightambersköldpaddsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 11 63lightambersköldpaddsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 11 64lightambersköldpaddsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 12 61lightambersköldpaddsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 12 62lightambersköldpaddsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 12 63lightambersköldpaddsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 12 64lightambersköldpaddsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 21 61lightambersköldpaddsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 21 62lightambersköldpaddsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 21 63lightambersköldpaddsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 21 64lightambersköldpaddsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 11 61lightambersköldpaddsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 11 62lightambersköldpaddsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 11 63lightambersköldpaddsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 11 64lightambersköldpaddsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 12 61lightambersköldpaddsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 12 62lightambersköldpaddsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 12 63lightambersköldpaddsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 12 64lightambersköldpaddsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 21 61lightambersköldpaddsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 21 62lightambersköldpaddsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 21 63lightambersköldpaddsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 21 64lightambersköldpaddsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 11lightambersköldpaddsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 12lightambersköldpaddsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 21lightambersköldpaddsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 22lightambersköldpaddsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 23lightambersköldpaddsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 24lightambersköldpaddsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 25lightambersköldpaddsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 11lightambersköldpaddsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 12lightambersköldpaddsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 21lightambersköldpaddsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 22lightambersköldpaddsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 23lightambersköldpaddsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 24lightambersköldpaddsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 25lightambersköldpaddsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO wvitGrupp 9Non-augoti
NFO w 61vit blåögdGrupp 9Non-augoti
NFO w 62vit orangeögdGrupp 9Non-augoti
NFO w 63vit odd-eyedGrupp 9Non-augoti
NFO w 64vit grönögdGrupp 9Non-augoti
EMS-kodFärgFIFeWCF
NFO nsvartGrupp 1Non-augoti
NFO ablåGrupp 1Non-augoti
NFO ntamberGrupp 1Non-augoti
NFO atlightamberGrupp 1Non-augoti
NFO n 01 61svart van blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 01 62svart van orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 01 63svart van odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 01 64svart van grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 02 61svart harlekin blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 02 62svart harlekin orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 02 63svart harlekin odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 02 64svart harlekin grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 03svart bicolourGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 09svart-vitGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 01 61blå van blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 01 62blå van orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 01 63blå van odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 01 64blå van grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 02 61blå harlekin blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 02 62blå harlekin orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 02 63blå harlekin odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 02 64blå harlekin grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 03blå bicolourGrupp 2Non-augoti-vit
NFO a 09blå-vitGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 01 61amber van blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 01 62amber van orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 01 63amber van odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 01 64amber van grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 02 61amber harlekin blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 02 62amber harlekin orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 02 63amber harlekin odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 02 64amber harlekin grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 03amber bicolourGrupp 2Non-augoti-vit
NFO nt 09amber-vitGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 01 61lightamber van blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 01 62lightamber van orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 01 63lightamber van odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 01 64lightamber van grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 02 61lightamber harlekin blåögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 02 62lightamber harlekin orangeögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 02 63lightamber harlekin odd-eyedGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 02 64lightamber harlekin grönögdGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 03lightamber bicolourGrupp 2Non-augoti-vit
NFO at 09lightamber-vitGrupp 2Non-augoti-vit
NFO n 21brunagoutiGrupp 3Augoti
NFO n 22bruntabbyGrupp 3Augoti
NFO n 23bruntigréGrupp 3Augoti
NFO n 24brunspottedGrupp 3Augoti
NFO n 25svarttickadGrupp 3Augoti
NFO a 21blåagoutiGrupp 3Augoti
NFO a 22blåtabbyGrupp 3Augoti
NFO a 23blåtigréGrupp 3Augoti
NFO a 24blåspottedGrupp 3Augoti
NFO a 25blåtickadGrupp 3Augoti
NFO ny 11svartgoldenshadedGrupp 3Augoti
NFO ny 12svartgoldenshellGrupp 3Augoti
NFO ny 21svartgoldenagoutiGrupp 3Augoti
NFO ny 22svartgoldentabbyGrupp 3Augoti
NFO ny 23svartgoldentigréGrupp 3Augoti
NFO ny 24svartgoldenspottedGrupp 3Augoti
NFO ny 25svartgoldentickadGrupp 3Augoti
NFO ay 11blågoldenshadedGrupp 3Augoti
NFO ay 12blågoldenshellGrupp 3Augoti
NFO ay 21blågoldenagoutiGrupp 3Augoti
NFO ay 22blågoldentabbyGrupp 3Augoti
NFO ay 23blågoldentigréGrupp 3Augoti
NFO ay 24blågoldenspottedGrupp 3Augoti
NFO ay 25blågoldentickadGrupp 3Augoti
NFO nt 21amberagoutiGrupp 3Augoti
NFO nt 22ambertabbyGrupp 3Augoti
NFO nt 23ambertigréGrupp 3Augoti
NFO nt 24amberspottedGrupp 3Augoti
NFO nt 25ambertickadGrupp 3Augoti
NFO at 21lightamberagoutiGrupp 3Augoti
NFO at 22lightambertabbyGrupp 3Augoti
NFO at 23lightambertigréGrupp 3Augoti
NFO at 24lightamberspottedGrupp 3Augoti
NFO at 25lightambertickadGrupp 3Augoti
NFO n 01 21 61brunagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 01 21 62brunagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 01 21 63brunagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO n 01 21 64brunagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 02 21 61brunagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 02 21 62brunagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 02 21 63brunagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO n 02 21 64brunagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO n 03 21brunagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO n 03 22bruntabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO n 03 23bruntigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO n 03 24brunspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO n 03 25svarttickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO n 09 21brunagouti-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO n 09 22bruntabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO n 09 23bruntigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO n 09 24brunspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO n 09 25svarttickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO a 01 21 61blåagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 01 21 62blåagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 01 21 63blåagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO a 01 21 64blåagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 02 21 61blåagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 02 21 62blåagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 02 21 63blåagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO a 02 21 64blåagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO a 03 21blåagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO a 03 22blåtabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO a 03 23blåtigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO a 03 24blåspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO a 03 25blåtickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO a 09 21blåagouti-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO a 09 22blåtabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO a 09 23blåtigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO a 09 24blåspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO a 09 25blåtickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 11 61svartgoldenshaded van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 11 62svartgoldenshaded van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 11 63svartgoldenshaded van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 11 64svartgoldenshaded van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 12 61svartgoldenshell van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 12 62svartgoldenshell van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 12 63svartgoldenshell van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 12 64svartgoldenshell van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 21 61svartgoldenagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 21 62svartgoldenagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 21 63svartgoldenagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 01 21 64svartgoldenagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 11 61svartgoldenshaded harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 11 62svartgoldenshaded harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 11 63svartgoldenshaded harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 11 64svartgoldenshaded harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 12 61svartgoldenshell harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 12 62svartgoldenshell harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 12 63svartgoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 12 64svartgoldenshell harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 21 61svartgoldenagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 21 62svartgoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 21 63svartgoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 02 21 64svartgoldenagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 11svartgoldenshaded bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 12svartgoldenshell bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 21svartgoldenagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 22svartgoldentabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 23svartgoldentigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 24svartgoldenspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 03 25svartgoldentickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 11svartgoldenshaded-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 12svartgoldenshell-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 21svartgoldenagouti-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 22svartgoldentabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 23svartgoldentigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 24svartgoldenspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ny 09 25svartgoldentickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 11 61blågoldenshaded van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 11 62blågoldenshaded van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 11 63blågoldenshaded van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 11 64blågoldenshaded van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 12 61blågoldenshell van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 12 62blågoldenshell van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 12 63blågoldenshell van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 12 64blågoldenshell van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 21 61blågoldenagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 21 62blågoldenagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 21 63blågoldenagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 01 21 64blågoldenagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 11 61blågoldenshaded harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 11 62blågoldenshaded harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 11 63blågoldenshaded harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 11 64blågoldenshaded harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 12 61blågoldenshell harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 12 62blågoldenshell harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 12 63blågoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 12 64blågoldenshell harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 21 61blågoldenagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 21 62blågoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 21 63blågoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 02 21 64blågoldenagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 11blågoldenshaded bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 12blågoldenshell bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 21blågoldenagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 22blågoldentabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 23blågoldentigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 24blågoldenspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 03 25blågoldentickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 11blågoldenshaded-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 12blågoldenshell-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 21blågoldenagouti-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 22blågoldentabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 23blågoldentigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 24blågoldenspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO ay 09 25blågoldentickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 01 21 61amberagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 01 21 62amberagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 01 21 63amberagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 01 21 64amberagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 02 21 61amberagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 02 21 62amberagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 02 21 63amberagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 02 21 64amberagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 03 21amberagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 03 22ambertabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 03 23ambertigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 03 24amberspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 03 25ambertickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 09 21amberagouti-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 09 22ambertabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 09 23ambertigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 09 24amberspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO nt 09 25ambertickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO at 01 21 61lightamberagouti van blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 01 21 62lightamberagouti van orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 01 21 63lightamberagouti van odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO at 01 21 64lightamberagouti van grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 02 21 61lightamberagouti harlekin blåögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 02 21 62lightamberagouti harlekin orangeögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 02 21 63lightamberagouti harlekin odd-eyedGrupp 4Augoti-vit
NFO at 02 21 64lightamberagouti harlekin grönögdGrupp 4Augoti-vit
NFO at 03 21lightamberagouti bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO at 03 22lightambertabby bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO at 03 23lightambertigré bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO at 03 24lightamberspotted bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO at 03 25lightambertickad bicolourGrupp 4Augoti-vit
NFO at 09 21lightamberagouti harlekinGrupp 4Augoti-vit
NFO at 09 22lightambertabby-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO at 09 23lightambertigré-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO at 09 24lightamberspotted-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO at 09 25lightambertickad-vitGrupp 4Augoti-vit
NFO drödGrupp 5Non-augoti
NFO ecremeGrupp 5Non-augoti
NFO fsvartsköldpaddGrupp 5Non-augoti
NFO gblåsköldpaddGrupp 5Non-augoti
NFO d 21rödagoutiGrupp 5Augoti
NFO d 22rödtabbyGrupp 5Augoti
NFO d 23rödtigréGrupp 5Augoti
NFO d 24rödspottedGrupp 5Augoti
NFO d 25rödtickadGrupp 5Augoti
NFO e 21cremeagoutiGrupp 5Augoti
NFO e 22cremetabbyGrupp 5Augoti
NFO e 23cremetigréGrupp 5Augoti
NFO e 24cremespottedGrupp 5Augoti
NFO e 25cremetickadGrupp 5Augoti
NFO f 21svartsköldpaddagoutiGrupp 5Augoti
NFO f 22svartsköldpaddtabbyGrupp 5Augoti
NFO f 23svartsköldpaddtigréGrupp 5Augoti
NFO f 24svartsköldpaddspottedGrupp 5Augoti
NFO f 25svartsköldpaddtickadGrupp 5Augoti
NFO g 21blåsköldpaddagoutiGrupp 5Augoti
NFO g 22blåsköldpaddtabbyGrupp 5Augoti
NFO g 23blåsköldpaddtigréGrupp 5Augoti
NFO g 24blåsköldpaddspottedGrupp 5Augoti
NFO g 25blåsköldpaddtickadGrupp 5Augoti
NFO dy 11rödgoldenshadedGrupp 5Augoti
NFO dy 12rödgoldenshellGrupp 5Augoti
NFO dy 21rödgoldenagoutiGrupp 5Augoti
NFO dy 22rödgoldentabbyGrupp 5Augoti
NFO dy 23rödgoldentigréGrupp 5Augoti
NFO dy 24rödgoldenspottedGrupp 5Augoti
NFO dy 25rödgoldentickadGrupp 5Augoti
NFO ey 11cremegoldenshadedGrupp 5Augoti
NFO ey 12cremegoldenshellGrupp 5Augoti
NFO ey 21cremegoldenagoutiGrupp 5Augoti
NFO ey 22cremegoldentabbyGrupp 5Augoti
NFO ey 23cremegoldentigréGrupp 5Augoti
NFO ey 24cremegoldenspottedGrupp 5Augoti
NFO ey 25cremegoldentickadGrupp 5Augoti
NFO fy 11svartsköldpaddgoldenshadedGrupp 5Augoti
NFO fy 12svartsköldpaddgolden shelGrupp 5Augoti
NFO fy 21svartsköldpaddgoldenagoutiGrupp 5Augoti
NFO fy 22svartsköldpaddgoldentabbyGrupp 5Augoti
NFO fy 23svartsköldpaddgoldentigréGrupp 5Augoti
NFO fy 24svartsköldpaddgoldenspottedGrupp 5Augoti
NFO fy 25svartsköldpaddgoldentickadGrupp 5Augoti
NFO gy 11blåsköldpaddgoldenshadedGrupp 5Augoti
NFO gy 12blåsköldpaddgoldenshellGrupp 5Augoti
NFO gy 21blåsköldpaddgoldenagoutiGrupp 5Augoti
NFO gy 22blåsköldpaddgoldentabbyGrupp 5Augoti
NFO gy 23blåsköldpaddgoldentigréGrupp 5Augoti
NFO gy 24blåsköldpaddgoldenspottedGrupp 5Augoti
NFO gy 25blåsköldpaddgoldentickadGrupp 5Augoti
NFO ftambersköldpaddGrupp 5Non-Augoti
NFO gtlightambersköldpaddGrupp 5Non-Augoti
NFO ft 21ambersköldpaddagoutiGrupp 5Augoti
NFO ft 22ambersköldpaddtabbyGrupp 5Augoti
NFO ft 23ambersköldpaddtigréGrupp 5Augoti
NFO ft 24ambersköldpaddspottedGrupp 5Augoti
NFO ft 25ambersköldpaddtickadGrupp 5Augoti
NFO gt 21lightambersköldpaddagoutiGrupp 5Augoti
NFO gt 22lightambersköldpaddtabbyGrupp 5Augoti
NFO gt 23lightambersköldpaddtigréGrupp 5Augoti
NFO gt 24lightambersköldpaddspottedGrupp 5Augoti
NFO gt 25lightambersköldpaddtickadGrupp 5Augoti
NFO d 01 61röd van blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 01 62röd van orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 01 63röd van odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 01 64röd van grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 02 61röd harlekin blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 02 62röd harlekin orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 02 63röd harlekin odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 02 64röd harlekin grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 03röd bicolourGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 09röd-vitGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 01 61creme van blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 01 62creme van orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 01 63creme van odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 01 64creme van grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 02 61creme harlekin blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 02 62creme harlekin orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 02 63creme harlekin odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 02 64creme harlekin grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 03creme bicolourGrupp 6Non-augoti-vit
NFO e 09creme-vitGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 01 61svartsköldpadd van blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 01 62svartsköldpadd van orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 01 63svartsköldpadd van odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 01 64svartsköldpadd van grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 02 61svartsköldpadd harlekin blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 02 62svartsköldpadd harlekin orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 02 63svartsköldpadd harlekin odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 02 64svartsköldpadd harlekin grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 03svartsköldpadd bicolourGrupp 6Non-augoti-vit
NFO f 09svartsköldpadd-vitGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 01 61blåsköldpadd van blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 01 62blåsköldpadd van orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 01 63blåsköldpadd van odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 01 64blåsköldpadd van grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 02 61blåsköldpadd harlekin blåögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 02 62blåsköldpadd harlekin orangeögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 02 63blåsköldpadd harlekin odd-eyedGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 02 64blåsköldpadd harlekin grönögdGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 03blåsköldpadd bicolourGrupp 6Non-augoti-vit
NFO g 09blåsköldpadd-vitGrupp 6Non-augoti-vit
NFO d 01 21 61rödagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 01 21 62rödagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 01 21 63rödagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO d 01 21 64rödagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 02 21 61rödagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 02 21 62rödagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 02 21 63rödagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO d 02 21 64rödagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO d 03 21rödagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO d 03 22rödtabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO d 03 23rödtigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO d 03 24rödspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO d 03 25rödtickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO d 09 21rödagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO d 09 22rödtabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO d 09 23rödtigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO d 09 24rödspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO d 09 25rödtickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO e 01 21 61cremeagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 01 21 62cremeagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 01 21 63cremeagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO e 01 21 64cremeagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 02 21 61cremeagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 02 21 62cremeagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 02 21 63cremeagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO e 02 21 64cremeagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO e 03 21cremeagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO e 03 22cremetabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO e 03 23cremetigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO e 03 24cremespotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO e 03 25cremetickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO e 09 21cremeagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO e 09 22cremetabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO e 09 23cremetigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO e 09 24cremespotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO e 09 25cremetickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO f 01 21 61svartsköldpaddagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 01 21 62svartsköldpaddagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 01 21 63svartsköldpaddagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO f 01 21 64svartsköldpaddagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 02 21 61svartsköldpaddagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 02 21 62svartsköldpaddagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 02 21 63svartsköldpaddagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO f 02 21 64svartsköldpaddagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO f 03 21svartsköldpaddagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO f 03 22svartsköldpaddtabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO f 03 23svartsköldpaddtigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO f 03 24svartsköldpaddspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO f 03 25svartsköldpaddtickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO f 09 21svartsköldpaddagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO f 09 22svartsköldpaddtabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO f 09 23svartsköldpaddtigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO f 09 24svartsköldpaddspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO f 09 25svartsköldpaddtickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO g 01 21 61blåsköldpaddagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 01 21 62blåsköldpaddagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 01 21 63blåsköldpaddagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO g 01 21 64blåsköldpaddagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 02 21 61blåsköldpaddagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 02 21 62blåsköldpaddagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 02 21 63blåsköldpaddagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO g 02 21 64blåsköldpaddagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO g 03 21blåsköldpaddagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO g 03 22blåsköldpaddtabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO g 03 23blåsköldpaddtigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO g 03 24blåsköldpaddspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO g 03 25blåsköldpaddtickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO g 09 21blåsköldpaddagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO g 09 22blåsköldpaddtabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO g 09 23blåsköldpaddtigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO g 09 24blåsköldpaddspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO g 09 25blåsköldpaddtickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 11 61rödgoldenshaded van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 11 62rödgoldenshaded van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 11 63rödgoldenshaded van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 11 64rödgoldenshaded van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 12 61rödgoldenshell van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 12 62rödgoldenshell van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 12 63rödgoldenshell van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 12 64rödgoldenshell van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 21 61rödgoldenagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 21 62rödgoldenagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 21 63rödgoldenagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 01 21 64rödgoldenagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 11 61rödgoldenshaded harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 11 62rödgoldenshaded harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 11 63rödgoldenshaded harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 11 64rödgoldenshaded harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 12 61rödgoldenshell harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 12 62rödgoldenshell harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 12 63rödgoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 12 64rödgoldenshell harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 21 61rödgoldenagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 21 62rödgoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 21 63rödgoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 02 21 64rödgoldenagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 11rödgoldenshaded bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 12rödgoldenshell bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 21rödgoldenagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 22rödgoldentabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 23rödgoldentigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 24rödgoldenspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 03 25rödgoldentickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 11rödgoldenshaded-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 12rödgoldenshell-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 21rödgoldenagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 22rödgoldentabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 23rödgoldentigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 24rödgoldenspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO dy 09 25rödgoldentickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 11 61cremegoldenshaded van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 11 62cremegoldenshaded van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 11 63cremegoldenshaded van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 11 64cremegoldenshaded van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 12 61cremegoldenshell van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 12 62cremegoldenshell van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 12 63cremegoldenshell van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 12 64cremegoldenshell van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 21 61cremegoldenagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 21 62cremegoldenagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 21 63cremegoldenagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 01 21 64cremegoldenagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 11 61cremegoldenshaded harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 11 62cremegoldenshaded harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 11 63cremegoldenshaded harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 11 64cremegoldenshaded harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 12 61cremegoldenshell harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 12 62cremegoldenshell harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 12 63cremegoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 12 64cremegoldenshell harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 21 61cremegoldenagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 21 62cremegoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 21 63cremegoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 02 21 64cremegoldenagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 11cremegoldenshaded bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 12cremegoldenshell bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 21cremegoldenagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 22cremegoldentabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 23cremegoldentigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 24cremegoldenspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 03 25cremegoldentickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 11cremegoldenshaded-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 12cremegoldenshell-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 21cremegoldenagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 22cremegoldentabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 23cremegoldentigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 24cremegoldenspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ey 09 25cremegoldentickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 11 61svartsköldpaddgoldenshaded van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 11 62svartsköldpaddgoldenshaded van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 11 63svartsköldpaddgoldenshaded van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 11 64svartsköldpaddgoldenshaded van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 12 61svartsköldpaddgoldenshell van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 12 62svartsköldpaddgoldenshell van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 01 21 63svartsköldpaddgoldenagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 11 64svartsköldpaddgoldenshaded harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 12 61svartsköldpaddgoldenshell harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 12 62svartsköldpaddgoldenshell harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 12 63svartsköldpaddgoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 12 64svartsköldpaddgoldenshell harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 21 61svartsköldpaddgoldenagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 21 62svartsköldpaddgoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 21 63svartsköldpaddgoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 02 21 64svartsköldpaddgoldenagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 11svartsköldpaddgoldenshaded bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 12svartsköldpaddgoldenshell bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 21svartsköldpaddgoldenagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 22svartsköldpaddgoldentabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 23svartsköldpaddgoldentigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 24svartsköldpaddgoldenspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 03 25svartsköldpaddgoldentickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 11svartsköldpaddgoldenshaded-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 12svartsköldpaddgolden shel-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 21svartsköldpaddgoldenagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 22svartsköldpaddgoldentabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 23svartsköldpaddgoldentigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 24svartsköldpaddgoldenspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO fy 09 25svartsköldpaddgoldentickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 11 61blåsköldpaddgoldenshaded van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 11 62blåsköldpaddgoldenshaded van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 11 63blåsköldpaddgoldenshaded van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 11 64blåsköldpaddgoldenshaded van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 12 61blåsköldpaddgoldenshell van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 12 62blåsköldpaddgoldenshell van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 12 63blåsköldpaddgoldenshell van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 12 64blåsköldpaddgoldenshell van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 21 61blåsköldpaddgoldenagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 21 62blåsköldpaddgoldenagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 21 63blåsköldpaddgoldenagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 01 21 64blåsköldpaddgoldenagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 11 61blåsköldpaddgoldenshaded harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 11 62blåsköldpaddgoldenshaded harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 11 63blåsköldpaddgoldenshaded harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 11 64blåsköldpaddgoldenshaded harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 12 61blåsköldpaddgoldenshell harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 12 62blåsköldpaddgoldenshell harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 12 63blåsköldpaddgoldenshell harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 12 64blåsköldpaddgoldenshell harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 21 61blåsköldpaddgoldenagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 21 62blåsköldpaddgoldenagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 21 63blåsköldpaddgoldenagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 02 21 64blåsköldpaddgoldenagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 11blåsköldpaddgoldenshaded bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 12blåsköldpaddgoldenshell bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 21blåsköldpaddgoldenagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 22blåsköldpaddgoldentabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 23blåsköldpaddgoldentigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 24blåsköldpaddgoldenspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 03 25blåsköldpaddgoldentickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 11blåsköldpaddgoldenshaded-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 12blåsköldpaddgoldenshell-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 21blåsköldpaddgoldenagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 22blåsköldpaddgoldentabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 23blåsköldpaddgoldentigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 24blåsköldpaddgoldenspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gy 09 25blåsköldpaddgoldentickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 01 61ambersköldpadd van blåögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 01 62ambersköldpadd van orangeögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 01 63ambersköldpadd van odd-eyedGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 01 64ambersköldpadd van grönögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 02 61ambersköldpadd harlekin blåögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 02 62ambersköldpadd harlekin orangeögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 02 63ambersköldpadd harlekin odd-eyedGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 02 64ambersköldpadd harlekin grönögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 03ambersköldpadd bicolourGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 09ambersköldpadd-vitGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 01 61lightambersköldpadd van blåögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 01 62lightambersköldpadd van orangeögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 01 63lightambersköldpadd van odd-eyedGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 01 64lightambersköldpadd van grönögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 02 61lightambersköldpadd harlekin blåögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 02 62lightambersköldpadd harlekin orangeögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 02 63lightambersköldpadd harlekin odd-eyedGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 02 64lightambersköldpadd harlekin grönögdGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 03lightambersköldpadd bicolourGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO gt 09lightambersköldpadd-vitGrupp 6Non-Augoti-vit
NFO ft 01 21 61ambersköldpaddagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 01 21 62ambersköldpaddagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 01 21 63ambersköldpaddagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 01 21 64ambersköldpaddagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 02 21 61ambersköldpaddagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 02 21 62ambersköldpaddagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 02 21 63ambersköldpaddagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 02 21 64ambersköldpaddagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 03 21ambersköldpaddagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 03 22ambersköldpaddtabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 03 23ambersköldpaddtigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 03 24ambersköldpaddspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 03 25ambersköldpaddtickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 09 21ambersköldpaddagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 09 22ambersköldpaddtabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 09 23ambersköldpaddtigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 09 24ambersköldpaddspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO ft 09 25ambersköldpaddtickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 01 21 61lightambersköldpaddagouti van blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 01 21 62lightambersköldpaddagouti van orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 01 21 63lightambersköldpaddagouti van odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 01 21 64lightambersköldpaddagouti van grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 02 21 61lightambersköldpaddagouti harlekin blåögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 02 21 62lightambersköldpaddagouti harlekin orangeögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 02 21 63lightambersköldpaddagouti harlekin odd-eyedGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 02 21 64lightambersköldpaddagouti harlekin grönögdGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 03 21lightambersköldpaddagouti bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 03 22lightambersköldpaddtabby bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 03 23lightambersköldpaddtigré bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 03 24lightambersköldpaddspotted bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 03 25lightambersköldpaddtickad bicolourGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 09 21lightambersköldpaddagouti-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 09 22lightambersköldpaddtabby-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 09 23lightambersköldpaddtigré-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 09 24lightambersköldpaddspotted-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO gt 09 25lightambersköldpaddtickad-vitGrupp 6Augoti-vit
NFO nssvartsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO asblåsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO dsrödsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO escremesmokeGrupp 7Non-augoti
NFO fssvartsköldpaddsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO gsblåsköldpaddsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO ns 11svartsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO ns 12svartsilvershellGrupp 7Augoti
NFO ns 21svartsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO ns 22svartsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO ns 23svartsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO ns 24svartsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO ns 25svartsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO as 11blåsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO as 12blåsilvershellGrupp 7Augoti
NFO as 21blåsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO as 22blåsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO as 23blåsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO as 24blåsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO as 25blåsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO ds 11rödsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO ds 12rödsilvershellGrupp 7Augoti
NFO ds 21rödsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO ds 22rödsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO ds 23rödsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO ds 24rödsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO ds 25rödsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO es 11cremesilvershadedGrupp 7Augoti
NFO es 12cremesilvershellGrupp 7Augoti
NFO es 21cremesilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO es 22cremesilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO es 23cremesilvertigréGrupp 7Augoti
NFO es 24cremesilverspottedGrupp 7Augoti
NFO es 25cremesilvertickadGrupp 7Augoti
NFO fs 11svartsköldpaddsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO fs 12svartsköldpaddsilvershellGrupp 7Augoti
NFO fs 21svartsköldpaddsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO fs 22svartsköldpaddsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO fs 23svartsköldpaddsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO fs 24svartsköldpaddsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO fs 25svartsköldpaddsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO gs 11blåsköldpaddsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO gs 12blåsköldpaddsilvershellGrupp 7Augoti
NFO gs 21blåsköldpaddsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO gs 22blåsköldpaddsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO gs 23blåsköldpaddsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO gs 24blåsköldpaddsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO gs 25blåsköldpaddsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO ntsambersmokeGrupp 7Non-augoti
NFO atslightambersmokeGrupp 7Non-augoti
NFO ftsambersköldpaddsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO gtslightambersköldpaddsmokeGrupp 7Non-augoti
NFO nts 11ambersilvershadedGrupp 7Augoti
NFO nts 12ambersilvershellGrupp 7Augoti
NFO nts 21ambersilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO nts 22ambersilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO nts 23ambersilvertigréGrupp 7Augoti
NFO nts 24ambersilverspottedGrupp 7Augoti
NFO nts 25ambersilvertickadGrupp 7Augoti
NFO ats 11lightambersilvershadedGrupp 7Augoti
NFO ats 12lightambersilvershellGrupp 7Augoti
NFO ats 21lightambersilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO ats 22lightambersilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO ats 23lightambersilvertigréGrupp 7Augoti
NFO ats 24lightambersilverspottedGrupp 7Augoti
NFO ats 25lightambersilvertickadGrupp 7Augoti
NFO fts 11ambersköldpaddsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO fts 12ambersköldpaddsilvershellGrupp 7Augoti
NFO fts 21ambersköldpaddsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO fts 22ambersköldpaddsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO fts 23ambersköldpaddsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO fts 24ambersköldpaddsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO fts 25ambersköldpaddsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO gts 11lightambersköldpaddsilvershadedGrupp 7Augoti
NFO gts 12lightambersköldpaddsilvershellGrupp 7Augoti
NFO gts 21lightambersköldpaddsilveragoutiGrupp 7Augoti
NFO gts 22lightambersköldpaddsilvertabbyGrupp 7Augoti
NFO gts 23lightambersköldpaddsilvertigréGrupp 7Augoti
NFO gts 24lightambersköldpaddsilverspottedGrupp 7Augoti
NFO gts 25lightambersköldpaddsilvertickadGrupp 7Augoti
NFO ns 01 61svartsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 01 62svartsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 01 63svartsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 01 64svartsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 02 61svartsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 02 62svartsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 02 63svartsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 02 64svartsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 03svartsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 09svartsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 01 61blåsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 01 62blåsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 01 63blåsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 01 64blåsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 02 61blåsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 02 62blåsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 02 63blåsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 02 64blåsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 03blåsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO as 09blåsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 01 61rödsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 01 62rödsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 01 63rödsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 01 64rödsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 02 61rödsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 02 62rödsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 02 63rödsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 02 64rödsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 03rödsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ds 09rödsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 01 61cremesmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 01 62cremesmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 01 63cremesmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 01 64cremesmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 02 61cremesmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 02 62cremesmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 02 63cremesmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 02 64cremesmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 03cremesmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO es 09cremesmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 01 61svartsköldpaddsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 01 62svartsköldpaddsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 01 63svartsköldpaddsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 01 64svartsköldpaddsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 02 61svartsköldpaddsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 02 62svartsköldpaddsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 02 63svartsköldpaddsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 02 64svartsköldpaddsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 03svartsköldpaddsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fs 09svartsköldpaddsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 01 61blåsköldpaddsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 01 62blåsköldpaddsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 01 63blåsköldpaddsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 01 64blåsköldpaddsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 02 61blåsköldpaddsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 02 62blåsköldpaddsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 02 63blåsköldpaddsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 02 64blåsköldpaddsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 03blåsköldpaddsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gs 09blåsköldpaddsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ns 01 11 61svartsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 11 62svartsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 11 63svartsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 11 64svartsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 12 61svartsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 12 62svartsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 12 63svartsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 12 64svartsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 21 61svartsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 21 62svartsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 21 63svartsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 01 21 64svartsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 11 61svartsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 11 62svartsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 11 63svartsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 11 64svartsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 12 61svartsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 12 62svartsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 12 63svartsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 12 64svartsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 21 61svartsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 21 62svartsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 21 63svartsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 02 21 64svartsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 11svartsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 12svartsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 21svartsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 22svartsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 23svartsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 24svartsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 03 25svartsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 11svartsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 12svartsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 21svartsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 22svartsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 23svartsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 24svartsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ns 09 25svartsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 11 61blåsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 11 62blåsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 11 63blåsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 11 64blåsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 12 61blåsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 12 62blåsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 12 63blåsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 12 64blåsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 21 61blåsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 21 62blåsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 21 63blåsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 01 21 64blåsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 11 61blåsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 11 62blåsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 11 63blåsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 11 64blåsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 12 61blåsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 12 62blåsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 12 63blåsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 12 64blåsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 21 61blåsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 21 62blåsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 21 63blåsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO as 02 21 64blåsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 11blåsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 12blåsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 21blåsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 22blåsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 23blåsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 24blåsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 03 25blåsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 11blåsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 12blåsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 21blåsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 22blåsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 23blåsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 24blåsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO as 09 25blåsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 11 61rödsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 11 62rödsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 11 63rödsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 11 64rödsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 12 61rödsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 12 62rödsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 12 63rödsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 12 64rödsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 21 61rödsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 21 62rödsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 21 63rödsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 01 21 64rödsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 11 61rödsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 11 62rödsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 11 63rödsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 11 64rödsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 12 61rödsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 12 62rödsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 12 63rödsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 12 64rödsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 21 61rödsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 21 62rödsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 21 63rödsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 02 21 64rödsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 11rödsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 12rödsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 21rödsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 22rödsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 23rödsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 24rödsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 03 25rödsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 11rödsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 12rödsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 21rödsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 22rödsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 23rödsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 24rödsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ds 09 25rödsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 11 61cremesilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 11 62cremesilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 11 63cremesilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 11 64cremesilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 12 61cremesilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 12 62cremesilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 12 63cremesilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 12 64cremesilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 21 61cremesilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 21 62cremesilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 21 63cremesilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 01 21 64cremesilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 11 61cremesilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 11 62cremesilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 11 63cremesilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 11 64cremesilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 12 61cremesilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 12 62cremesilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 12 63cremesilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 12 64cremesilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 21 61cremesilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 21 62cremesilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 21 63cremesilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO es 02 21 64cremesilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 11cremesilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 12cremesilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 21cremesilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 22cremesilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 23cremesilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 24cremesilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 03 25cremesilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 11cremesilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 12cremesilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 21cremesilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 22cremesilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 23cremesilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 24cremesilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO es 09 25cremesilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 11 61svartsköldpaddsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 11 62svartsköldpaddsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 11 63svartsköldpaddsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 11 64svartsköldpaddsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 12 61svartsköldpaddsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 12 62svartsköldpaddsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 12 63svartsköldpaddsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 12 64svartsköldpaddsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 21 61svartsköldpaddsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 21 62svartsköldpaddsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 21 63svartsköldpaddsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 01 21 64svartsköldpaddsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 11 61svartsköldpaddsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 11 62svartsköldpaddsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 11 63svartsköldpaddsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 11 64svartsköldpaddsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 12 61svartsköldpaddsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 12 62svartsköldpaddsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 12 63svartsköldpaddsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 12 64svartsköldpaddsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 21 61svartsköldpaddsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 21 62svartsköldpaddsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 21 63svartsköldpaddsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 02 21 64svartsköldpaddsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 11svartsköldpaddsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 12svartsköldpaddsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 21svartsköldpaddsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 22svartsköldpaddsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 23svartsköldpaddsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 24svartsköldpaddsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 03 25svartsköldpaddsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 11svartsköldpaddsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 12svartsköldpaddsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 21svartsköldpaddsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 22svartsköldpaddsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 23svartsköldpaddsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 24svartsköldpaddsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fs 09 25svartsköldpaddsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 11 61blåsköldpaddsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 11 62blåsköldpaddsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 11 63blåsköldpaddsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 11 64blåsköldpaddsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 12 61blåsköldpaddsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 12 62blåsköldpaddsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 12 63blåsköldpaddsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 12 64blåsköldpaddsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 21 61blåsköldpaddsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 21 62blåsköldpaddsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 21 63blåsköldpaddsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 01 21 64blåsköldpaddsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 11 61blåsköldpaddsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 11 62blåsköldpaddsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 11 63blåsköldpaddsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 11 64blåsköldpaddsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 12 61blåsköldpaddsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 12 62blåsköldpaddsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 12 63blåsköldpaddsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 12 64blåsköldpaddsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 21 61blåsköldpaddsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 21 62blåsköldpaddsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 21 63blåsköldpaddsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 02 21 64blåsköldpaddsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 11blåsköldpaddsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 12blåsköldpaddsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 21blåsköldpaddsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 22blåsköldpaddsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 23blåsköldpaddsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 24blåsköldpaddsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 03 25blåsköldpaddsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 11blåsköldpaddsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 12blåsköldpaddsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 21blåsköldpaddsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 22blåsköldpaddsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 23blåsköldpaddsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 24blåsköldpaddsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gs 09 25blåsköldpaddsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 61ambersmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 01 62ambersmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 01 63ambersmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 01 64ambersmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 02 61ambersmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 02 62ambersmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 02 63ambersmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 02 64ambersmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 03ambersmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 09ambersmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 01 61lightambersmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 01 62lightambersmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 01 63lightambersmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 01 64lightambersmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 02 61lightambersmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 02 62lightambersmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 02 63lightambersmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 02 64lightambersmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 03lightambersmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO ats 09lightambersmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 01 61ambersköldpaddsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 01 62ambersköldpaddsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 01 63ambersköldpaddsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 01 64ambersköldpaddsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 02 61ambersköldpaddsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 02 62ambersköldpaddsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 02 63ambersköldpaddsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 02 64ambersköldpaddsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 03ambersköldpaddsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO fts 09ambersköldpaddsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 01 61lightambersköldpaddsmoke van blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 01 62lightambersköldpaddsmoke van orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 01 63lightambersköldpaddsmoke van odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 01 64lightambersköldpaddsmoke van grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 02 61lightambersköldpaddsmoke harlekin blåögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 02 62lightambersköldpaddsmoke harlekin orangeögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 02 63lightambersköldpaddsmoke harlekin odd-eyedGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 02 64lightambersköldpaddsmoke harlekin grönögdGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 03lightambersköldpaddsmoke bicolourGrupp 8Non-augoti-vit
NFO gts 09lightambersköldpaddsmoke-vitGrupp 8Non-augoti-vit
NFO nts 01 11 61ambersilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 11 62ambersilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 11 63ambersilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 11 64ambersilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 12 61ambersilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 12 62ambersilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 12 63ambersilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 12 64ambersilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 21 61ambersilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 21 62ambersilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 21 63ambersilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 01 21 64ambersilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 11 61ambersilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 11 62ambersilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 11 63ambersilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 11 64ambersilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 12 61ambersilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 12 62ambersilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 12 63ambersilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 12 64ambersilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 21 61ambersilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 21 62ambersilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 21 63ambersilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 02 21 64ambersilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 11ambersilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 12ambersilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 21ambersilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 22ambersilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 23ambersilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 24ambersilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 03 25ambersilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 11ambersilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 12ambersilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 21ambersilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 22ambersilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 23ambersilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 24ambersilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO nts 09 25ambersilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 11 61lightambersilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 11 62lightambersilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 11 63lightambersilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 11 64lightambersilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 12 61lightambersilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 12 62lightambersilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 12 63lightambersilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 12 64lightambersilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 21 61lightambersilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 21 62lightambersilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 21 63lightambersilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 01 21 64lightambersilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 11 61lightambersilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 11 62lightambersilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 11 63lightambersilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 11 64lightambersilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 12 61lightambersilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 12 62lightambersilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 12 63lightambersilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 12 64lightambersilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 21 61lightambersilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 21 62lightambersilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 21 63lightambersilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 02 21 64lightambersilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 11lightambersilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 12lightambersilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 21lightambersilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 22lightambersilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 23lightambersilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 24lightambersilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 03 25lightambersilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 11lightambersilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 12lightambersilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 21lightambersilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 22lightambersilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 23lightambersilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 24lightambersilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO ats 09 25lightambersilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 11 61ambersköldpaddsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 11 62ambersköldpaddsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 11 63ambersköldpaddsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 11 64ambersköldpaddsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 12 61ambersköldpaddsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 12 62ambersköldpaddsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 12 63ambersköldpaddsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 12 64ambersköldpaddsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 21 61ambersköldpaddsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 21 62ambersköldpaddsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 21 63ambersköldpaddsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 01 21 64ambersköldpaddsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 11 61ambersköldpaddsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 11 62ambersköldpaddsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 11 63ambersköldpaddsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 11 64ambersköldpaddsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 12 61ambersköldpaddsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 12 62ambersköldpaddsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 12 63ambersköldpaddsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 12 64ambersköldpaddsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 21 61ambersköldpaddsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 21 62ambersköldpaddsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 21 63ambersköldpaddsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 02 21 64ambersköldpaddsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 11ambersköldpaddsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 12ambersköldpaddsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 21ambersköldpaddsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 22ambersköldpaddsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 23ambersköldpaddsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 24ambersköldpaddsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 03 25ambersköldpaddsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 11ambersköldpaddsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 12ambersköldpaddsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 21ambersköldpaddsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 22ambersköldpaddsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 23ambersköldpaddsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 24ambersköldpaddsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO fts 09 25ambersköldpaddsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 11 61lightambersköldpaddsilvershaded van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 11 62lightambersköldpaddsilvershaded van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 11 63lightambersköldpaddsilvershaded van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 11 64lightambersköldpaddsilvershaded van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 12 61lightambersköldpaddsilvershell van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 12 62lightambersköldpaddsilvershell van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 12 63lightambersköldpaddsilvershell van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 12 64lightambersköldpaddsilvershell van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 21 61lightambersköldpaddsilveragouti van blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 21 62lightambersköldpaddsilveragouti van orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 21 63lightambersköldpaddsilveragouti van odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 01 21 64lightambersköldpaddsilveragouti van grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 11 61lightambersköldpaddsilvershaded harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 11 62lightambersköldpaddsilvershaded harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 11 63lightambersköldpaddsilvershaded harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 11 64lightambersköldpaddsilvershaded harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 12 61lightambersköldpaddsilvershell harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 12 62lightambersköldpaddsilvershell harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 12 63lightambersköldpaddsilvershell harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 12 64lightambersköldpaddsilvershell harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 21 61lightambersköldpaddsilveragouti harlekin blåögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 21 62lightambersköldpaddsilveragouti harlekin orangeögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 21 63lightambersköldpaddsilveragouti harlekin odd-eyedGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 02 21 64lightambersköldpaddsilveragouti harlekin grönögdGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 11lightambersköldpaddsilvershaded bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 12lightambersköldpaddsilvershell bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 21lightambersköldpaddsilveragouti bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 22lightambersköldpaddsilvertabby bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 23lightambersköldpaddsilvertigré bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 24lightambersköldpaddsilverspotted bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 03 25lightambersköldpaddsilvertickad bicolourGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 11lightambersköldpaddsilvershaded-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 12lightambersköldpaddsilvershell-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 21lightambersköldpaddsilveragouti-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 22lightambersköldpaddsilvertabby-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 23lightambersköldpaddsilvertigré-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 24lightambersköldpaddsilverspotted-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO gts 09 25lightambersköldpaddsilvertickad-vitGrupp 8Augoti-vit
NFO wvitGrupp 9Non-augoti
NFO w 61vit blåögdGrupp 9Non-augoti
NFO w 62vit orangeögdGrupp 9Non-augoti
NFO w 63vit odd-eyedGrupp 9Non-augoti
NFO w 64vit grönögdGrupp 9Non-augoti
Translate »