Hoppa till innehåll

Integritetspolicy

Policy för hantering av personuppgifter

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Det är viktigt att du som medlem i Skogkattslingan känner dig trygg i och vet hur vi hanterar de personuppgifter du lämnar till oss.

Vid ett medlemskap i Skogkattslingan hanteras dina personuppgifter enligt följande:

Vilka personuppgifter samlas in?

När du tecknar ett medlemskap hos oss meddelar du ditt för- och efternamn, postadress,
mailadress, telefonnummer och eventuellt stamnamn i samband med inbetalning av medlemsavgiften via plusgiro eller Swish. Om inte alla uppgifter får plats vid betalning med Swish, sänder du dina kompletta uppgifter via e-post till . Insamlade uppgifter sparas i vår databas. Du har när som helst rätt att ändra inaktuella/felaktiga uppgifter som finns lagrade i databasen genom att kontakta ansvarig för medlemsregistret,

Publicering av uppgifter, annonser och bilder på klubbens hemsida sker alltid på
medlemmens eget initiativ, det vill säga genom samtycke.

Vad är ändamålet med de personuppgifter vi samlar in?

Genom att samla in personuppgifterna ovan och ha dem i vårt medlemsregister, kan vi fullgöra de åtaganden vi har mot dig som medlem. Du får våra nyhetsbrev, inbjudningar till aktiviteter, föreläsningar och medlemsträffar med mera via e-post, samt tidningen Skogisen med vanlig post.

Vad händer med mina uppgifter om jag inte förnyar mitt medlemskap?

Förnyar du inte ditt medlemskap efter påföljande årsskifte låter Skogkattslingan ”EJ-medlemmar” vara kvar i databasen under nästkommande år, därefter tas uppgifterna bort.
Ex: under 2023 lagrar vi information från 2022 och 2024 raderas den informationen om man inte förnyat sitt medlemskap under 2023.

Du kan även när som helst avsluta ditt medlemskap hos oss genom att kontakta kassören. Detta görs antingen genom direktkontakt per telefon eller via mail . Kassören meddelar sedan ansvarig för medlemsregistret att ditt medlemskap har upphört och data raderas. Det är vanligtvis klubbens sekreterare i rollen som ansvarig för medlemsregistret, samt kassör, ordförande
och webmaster som har tillgång till medlemsregistret.

Andra sammanhang där dina personuppgifter samlas in är vid anmälan till olika evenemang som anordnas av Skogkattslingan.

Du har rätt att begära utskrift på data Skogkattslingan lagrar om dig.

Dina personuppgifter delas inte med någon annan utan ditt samtycke.

Translate »