i

Medlemstidningen skogisen

Skogkattslingans medlemstidning utkommer med 4 nummer/år.


 

Material till tidningen

Annonser och material till tidningen skickas till redaktionen.
Har du idéer på något som du vill läsa om i tidningen kan du kontakta hela eller någon i redaktionen.

Annonsoriginalen sänds till redaktionen.
Tänk på att betala till slingans plusgiro i god tid. Innan tidningen trycks kontrollerar vi att alla annonser är betalda.

Annonser:

Medlemmar Kommersiella
1 000:- Hel sida 2 000:-
750:- Halv sida 1 500:-
500:- Kvarts sida 1 000:-
175:- Visitkortsstorlek 350:-

Annonsera i 4 nr betala för 3!

Bilder

Om du skickar bilder till tidningen blir resultatet bäst om du skickar en papperskopia.
Skicka med ett frankerat svarskuvert om du önskar bilderna åter.
Om du skickar elektroniskt bör du ta kontakt med redaktören i förväg, så att bilden kommer i ett lämpligt format. Det är absolut bäst om du skickar ett original, en väldigt stor bild.
Bilder till hemsidan bör vara i jpg-format, de behöver däremot inte vara så stora.


 

Manusstopp

Nummer 1: 15 februari

Nummer 2: 15 maj

Nummer 3: 15 augusti

Nummer 4: 15 november


 

Redaktion

Skicka e-postmeddelande till redaktionen

Marléne Hellman
Lövbrunnavägen 59
187 53 Täby
Tel: 070-422 25 55
Skicka e-postmeddelande

Britt-Maria Pedersen
Tel: 070-562 06 85
Skicka e-postmeddelande
Anqi Lindblom Alm
Tel: 073-063 91 62
Skicka e-postmeddelande