i

Hälsoprogram HCM

HCM är en sjukdom som utvecklas under tid. Drabbade katter har oftast inga symptom på HCM före sex månaders ålder, och det kan i många fall ta flera år innan man kan ställa en diagnos. Därför måste man låta en hjärtspecialist undersöka katten vid flera tillfällen för att se om katten utvecklar sjukdomen. Sjukdomen är ärftlig, dock finns det troligtvis flera olika gener och mutationer som kan orsaka HCM vilket gör avelsarbetet svårare. HCM karakteriseras av en förtjockning av hjärtmuskeln, framför allt i vänstra sidan av hjärtat. Förtjockningen gör att hjärtat blir mindre elastiskt än normalt, och därför kan inte hjärtat fyllas med blod så lätt. Det kan även bli onormal turbulens i blodet, vilket kan leda till att blodet levrar sig och bildar små tromber. Dessa små tromber kan åka med ut i blodbanan och sätta sig som blodproppar i något blodkärl. Vilket bland annat kan orsaka förlamning i bakbenen.

HCM-sjuka katter kan även drabbas av hjärtsvikt. Hjärtats kraft att pumpa runt blodet blir då nedsatt och detta kan i sin tur leda till vätska i lungorna, vilket gör att katten får svårt att andas. Även klaffarna kan börja läcka. En del katter får blåsljud på hjärtat, visar allmän trötthet och/eller blir ofta väldigt andfådda.Vissa katter kanske inte visar några tecken alls på sjukdom förrän de plötsligt dör, oftast då på grund av en svår rytmstörning. Katter som dör i sjukdomen HCM har ibland ett mycket smärtfyllt sjukdomsförlopp. Vid HCM-undersökningen kan man också upptäcka andra hjärtfel och hjärtsjukdomar som gör att katten förhoppningsvis kan få behandling och hjälp.

Eftersom sjukdomen troligtvis kan orsakas av många olika mutationer så är den svår att eliminera, men via tester kan i alla fall minska antalet sjuka katter som går vidare i avel, och därmed minska antalet drabbade katter i framtiden. Svårigheterna med hälsoprogrammet är att många uppfödare avstår från att testa sina katter eftersom man tycker att testerna är för otillförlitliga, dyra, eller att man bara testar katten/katterna en gång. Kardiologerna anser dock att testerna har god tillförlitlighet, framförallt kan man ofta se förändringar från ena testtillfället till det andra när katten utvecklar sjukdomen. En förutsättning för detta är att man följer de testrekommendationer som finns.

Om katten skulle få ett positivt HCM-resultat måste man undersöka katten noga för att kunna konstatera att HCM är den primära (huvudsakliga) diagnosen. Ibland kan förtjockning av hjärtväggarna bero på andra bakomliggande orsaker eller sjukdomar, vilket dock verkar vara förhållandevis ovanligt. HCM-liknande sjukdom kan bero på bl a vissa virus eller inflammationer, ämnesomsättningsrubbningar, sköldkörtelproblem eller förändringar i blodcirkulationen. Ibland kan en kronisk njurskada göra så att katten får förhöjt blodtryck och därmed får ett sjukdomsförlopp som påminner om HCM.

Om katten får diagnosen HCM kan man genom noggranna kontroller hos kardiologen samt anpassad livsföring ge katten större möjlighet till ett långt och lyckligt liv trots sin sjukdom. Det finns flera Norska skogkatter med diagnosen HCM som fått långa liv, under förutsättning att deras sjukdom har upptäckts i tid. I vissa fall finns medicinering att tillgå för att lindra symptomen.

Hälsoprogrammet mot HCM har följande testrekommendationer:
Första testet görs strax före första parningen, som regel vid ca ett till två års ålder.
Sedan rekommenderas testning årligen tills katten är över 3 år gammal.
Därefter rekommenderas ett test vid ca 5 års ålder.
För katter som har blivit frekvent nyttjade i aveln, eller som är särskilt riskabla (equivocal eller nära släkting som är drabbad) kan det vara klokt att göra ett senare test också, exempelvis vid 8 års ålder. Observera att detta är en generell utgångspunkt, som man sedan får anpassa till det specifika fallet!

Innan man HCM-testar sin katt fyller man i kattens och ägarens uppgifter på en testblankett som finns på Skogkattslingans hemsida. Denna blankett skriver man sedan ut, skriver under och tar med till kardiologen (veterinär som är specialist på hjärtats sjukdomar och funktioner). När man kommer till djurkliniken vägs katten, identiteten verifieras (katten måste vara id-märkt antingen med chip eller tatuering) och man lyssnar också på kattens hjärtslag och tar pulsen. Detta gör man för att lyssna efter eventuella blåsljud, rytmrubbningar samt för att höra att hjärtat inte slår för fort. Själva HCM-testet görs genom att kardiologen scannar kattens hjärta med ultraljud för att se eventuella onormala förändringar i hjärtats utseende och/eller funktioner, samt hur blodet flödar. Undersökningen är helt smärtfri och tolereras vanligtvis mycket bra av katterna. Är katten orolig kan det dock vara nödvändigt att ge den lugnande medel, eftersom det är viktigt att den ligger alldeles stilla på undersökningsbordet. Ultraljudstekniken använder ljudvågor som skickas in i kroppen från den sk proben som sätts mot den del av kroppen som ska undersökas. När ljudvågorna träffar på olika vävnader i kroppen studsar de tillbaka och ultraljudsapparaten skapar en bild på en bildskärm. Ibland kan veterinären behöva raka katten på det ställe som ska undersökas eftersom ljudvågorna inte kan passera genom för mycket päls. Oftast går det dock bra att bara sära lite på pälsen utan att raka. För att få en bra kontaktyta mot kattens skinn, och därmed en bra bild, används ett slags gelé på proben. Gelén kan i enstaka fall verka irriterande och bör därför tvättas bort vid hemkomst. Det är dock inte farligt om djuret slickar i sig gelén. Undersökningen tar ca 15-30 minuter, men kan ibland ta något längre tid. Kardiologen fyller i testresultaten på blanketten och skickar en kopia till hälsoprogrammets registrator.

Om katten dör
Det är alltid mycket tråkigt och ledsamt när en älskad katt dör i förtid. I vissa fall kan man inte göra så mycket för att förhindra att det sker. När det gäller ärftliga sjukdomar så kan man däremot öka sin kunskap och planera aveln och på så sätt göra att risken för att katter drabbas minskar. För att vi uppfödare ska kunna gör rasens framtid så sund så möjligt så är arbetet mot den ärftliga sjukdomen HCM, hypertrofisk cardiomyopati, ett av våra viktigaste. Därför är det betydelsefullt att så många som möjligt vars katt dör får den obducerad. Vi är mycket tacksamma om vi får ta del av vad som hänt din katt och om det eventuellt kan ha varit den ärftliga sjukdomen HCM.

Om katten dör hemma rekommenderar vi att ni tar kontakt med en veterinär som kan sköta om så att katten kommer till SVA. Du ska ta med ett informationsformulär till er veterinär, där finns information om hur veterinären ska göra och vart på SVA katten ska skickas. Det finns även en obduktionsblankett som ni fyller i och tar med. Blanketten innehåller information om er katt och ert godkännande att resultatet får registreras i Pawpeds register. Viktigt är att ni fyller i så mycket som möjligt om kattens sjukdomshistoria under hela dess liv. Dessa blanketter kan du ladda ner, skriva ut och ta med till veterinären, som sedan skickar dem med kroppen till SVA. Avlivas katten hos veterinären gäller samma sak, informationsblanketten tas med till veterinären, och obduktionsblanketten fylls i och skickas med.

Om ni inte har möjlighet att komma till en veterinär som hjälper er med detsamma, rekommenderas att kroppen hålls kyld, dock ej i frysgrader, tills den kommer till veterinären. Erika Karlstam, som är veterinär på SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) tar hand om de hjärtan eller kroppar som skickas in till SVA genom hälsoprogrammet. Hon har ett särskilt intresse för katter och genom att en och samma person anlitas för obduktionen vet vi att den genomförs med samma noggrannhet. Erika studerar även hjärtat mer ingående än vid en vanlig obduktion. Vill man inte skicka iväg hela kroppen kan man välja att bara skicka hjärtat, och vävnadsprov från lunga och njure, men då kan Erika oftast bara bedöma om katten hade en hjärtsjukdom och om katten dog i den. Om katten dog av något som inte hade med hjärtat att göra så får ni alltså inget svar på vad katten dog av.

Man har även möjlighet att få sin katts aska tillbaka i en liten urna för att kunna begrava den och ha en plats att återvända till för att sörja sin älskade vän.

Om din katt redan har blivit obducerad, utan att PawPeds blankett användes, kan resultatet efterregistreras i Pawpeds register. För detta används en särskild blankett, se länkar nedan.

Vid frågor, kontakta Hälso- och Avelsrådet:
Skicka e-postmeddelande till Hälso- och avelsrådet

Hälso- och Avelsrådets sida


Länk till testblankett för HCM:
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-form.pdf
Blanketten går att fylla i via datorn innan den skrivs ut.

Länkar till mer info om hälsoprogrammet HCM:
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/hcm.html


Lista över veterinärer som är med i Hälsoprogrammet:
Veterinärer som deltar i hälsoprogrammet mot HCM
Observera: Att priserna varierar mellan olika veterinärer beror på att olika veterinärer har olika kostnader för lokaler och personal. Vi hoppas att alla har förståelse för detta, och respekterar veterinärernas behov av att ta det pris de har gett oss.

Eva Adolfsson
Djurkliniken i Västerås
Jonasborgsvägen 26
723 41 Västerås
fax 021-12 14 39
Tidsbokning: 021-41 10 86 (telefontid 8.00 - 17.00 mån-fre)
OBS! 25% rabatt för uppfödare (ta med kopia på uppfödarbevis).

Anna Djupsjöbacka
Regiondjursjukhuset Helsingborg och Hallands Djursjukhus
Tidsbokning: Regionsjursjukhuset Helsingborg 042-16 80 00, Hallands Djursjukhus 0346-488 80

Torkel Falk
Smådjurskliniken Din Veterinär
Ekvändan 2
252 32 Helsingborg
Tidsbokning: 042-20 20 00

Marie Granar
Falu Djursjukhus
Samuelsdalsvägen 2B
79161 Falun
Tidsbokning: 023-646 10

Sara Granström
Södra djursjukhuset
Månskärsvägen 13
141 75 Kungens kurva
Tidsbokning: 08-50528800

Suzanne Gundler
Djursjukhuset Bagarmossen
Ljusnevägen 17
128 48 Bagarmossen.
Tidsbokning: 08-505 303 00

Sofia Hanås
Djurdoktorn i Mälardalen AB
Köpingsvägen 40
724 60 Västerås
Tidsbokning: 021-419 419

Jens Häggström/Kerstin Hansson/Katja Höglund//Ingrid Ljungvall
Universitetsdjursjukhuset
Ulls väg 12
Box 7037
750 07 UPPSALA
Tidsbokning: 018-67 26 80

Marie Karlsson-Lindskog
Min veterinär i Skaraborg AB
Kommunalhusplatsen 2A
541 57 SKÖVDE
Tidsbokning: 0500-43 43 90.

Lennart Nilsfors
Lennart Nilsfors Veterinär AB
Billsta, Frösunda
186 95 Vallentuna
E-post: vetnilsfors@hotmail.com
Tidsbokning: Det är lättast att boka tid på någon av de kliniker där Lennart jobbar:

Mia Nilsson
Regionssjukhuset Helsingborg
Bergavägen 3
250 23 Helsingborg
Tidsbokning: 042-16 80 00

Ulrika Nordwall/Martin Rapp
Regiondjursjukhuset Strömsholm
730 40 Kolbäck
E-post: ulrika.nordwall@regdjsh.se
Tidsbokning: 0220-458 00
OBS! 25% rabatt för uppfödare (ta med kopia på uppfödarbevis).

Anna Tidholm/Anna Bodegård-Westling
Djursjukhuset Albano
Rinkebyvägen 23
182 36 Danderyd
Tidsbokning: 08-505 304 00

Björn Åblad
Djursjukhuset Blå Stjärnan
Göteborg
Tidsbokning: 031-65 35 26

Fredrik Ödahl
Djurkliniken i Öjebyn
Öjagatan 81
943 31 Öjebyn
Tidsbokning: 0911-665 75.


Länkar Testblankett för HCM:
http://www.pawpeds.com/healthprogrammes/HCM-form.pdf
Blanketten går att fylla i via datorn innan den skrivs ut.

Pawpeds
www.pawpeds.com
(här hittar du länkar relaterade till hälsoprogrammen)

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
http://www.sva.se/sv/

Feline Hypertrophic Cardiomyopathy
http://members.aol.com/jchinitz/hcm/index.htm


Till Hälso- och avelsrådets sida