i

Allmänt om hälsoprogram

När man utarbetar hälsoprogram för en ras finns det flera viktiga faktorer som spelar in. Först och främst handlar hälsoprogram om samarbete mellan uppfödare för att bibehålla rasen frisk och sund. Programmen startas när man upptäcker ett problem som finns inom rasen och som är till skada för katten. Man måste samla information och lära sig om sjukdomen/defekten, och hitta tillförlitliga testredskap innan man startar ett hälsoprogram. Likaså måste man ha en säkrad identitet på de katter som testas för att undvika fusk och misstanke om fusk. Registrering av testresultat som är offentligt tillgängliga är en annan viktig del av hälsoprogrammen, främst för att spara tid och möda åt uppfödarna och för att alla uppfödare ska ha tillgång till informationen, men även för att man genom offentlig, korrekt information minskar skvaller och ryktesspridning. Givetvis ska både bra och dåliga resultat publiceras för att man ska kunna arbeta vidare och utvärdera risker och förutsättningar för såväl katterna själva som deras släktingar. Man måste också ha både bra och dåliga resultat tillgängliga för att kunna beräkna vilken frekvens sjukdomen har bland katterna. Detta behövs för att kunna se om hälsoprogrammet så småningom har haft önskad effekt och för att veta hur hårt man kan selektera avelsmaterialet. Genom att selektera för hårt kan man istället få alltför liten genpool och därmed stå inför andra ännu svårare problem. Man måste också kunna få samma bedömning oavsett vilken veterinär man går till, eller vilket labb man skickar till. Om man vill testa mot HCM så finns det på Skogkattslingans hemsida en lista på registrerade veterinärer/kardiologer som utför testerna och samarbetar, och likaså kontaktuppgifterna till de olika labb som utför GSD IV-testerna.

En oerhört viktig del i samarbetet runt ett hälsoprogram är också att stötta och hjälpa varandra. Vem som helst kan drabbas av sjukdomar hos sina katter och vi är alla mer hjälpta av stöd och omtanke än av skitsnack och skvaller. Alla uppfödare råkar någon gång ut för en mer eller mindre allvarlig sjukdom eller defekt i sitt katteri. Ingen är förskonad eller immun, utan det viktiga är hur vi agerar när vi drabbas och vad vi gör för att tillsammans minska risken att drabbas. Förutsättningen med detta är att man vet att någon har blivit drabbad och att man tillsammans hjälps åt för att minska antalet sjuka katter i avel. Ofta finns det en risk att drabbas av hysteri och att man därmed blir alltför drastisk i att sätta upp regler och rekommendationer. I gengäld kan man då få färre som ansluter till hälsoprogrammen samt en mindre genpool att arbeta med. Rekommendationerna för hälsoprogrammen bör utvärderas med jämna mellanrum och kanske även justeras då man lär nytt om sjukdomen/defekten.

I allt avelsarbete handlar det om eftertanke och analysering av eventuella problem, samt att skaffa sig kunskaper om problemet. Var därför noga som uppfödare att föra noggrann statistik över såväl positiva som negativa händelser. Om det värsta skulle hända och din katt skulle dö, se till att obducera katten och få korrekt diagnos för att få mer kunskaper och dela gärna med dig av resultat och lärdom till avelsrådet och andra uppfödare. Sist men inte minst, prata med varandra och sök samarbete. Det är vår ras tillsammans och vi är väl alla måna om att hålla den fortsatt frisk och sund?

Vi rekommenderar också publicering av alla testresultaten på Pawpeds.
Pawpeds är en offentlig databas som publicerar katternas stamtavlor samt testresultat för olika hälsoprogram. På vissa remisser finns ett godkännande till att en kopia sänds till registratorn på Pawpeds för publicering och för andra kan man själv skriva under ett godkännande för publicering i databasen, detta finns på Skogkattslingans hemsida för nedladdning. Tidigast 60 dagar efter att man har fått testresultatet publiceras det på Pawpeds, som också delger avelsrådet testresultaten. Anledningen till att det dröjer 60 dagar är för att man som ägare av katten själv ska kunna informera berörda parter och dessutom ha tid och möjlighet att smälta ett eventuellt positivt testresultat.

www.pawpeds.com


Hälsoprogram HCM

Hälsoprogram GSD IV


Vid frågor eller funderingar kan ni kontakta Hälso- och Avelsrådet:
Skicka e-postmeddelande till Hälso- och avelsrådet

Hälso- och Avelsrådets sida

 


Länkar Pawpeds
www.pawpeds.com
(här hittar du länkar relaterade till hälsoprogrammen)

Fass för djurläkemedel:
http://www.fass.se/LIF/home/index.jsp?UserTypeID=1

Giftinformationscentralen
http://www.giftinformation.se/intro.asp?CategoryID=6334%20

Winn feline foundation
http://www.winnfelinehealth.org/

Dr Susan Little
http://catvet.homestead.com/

Feline infectious peritonitis (FIP)
http://www.dr-addie.com/
 


Till Hälso & avelsrådets sida