i

Färger och Mönster

En Norsk Skogkatt kan ha nästan vilken färg som helst. En del har färger utan vitt, en del är helvita och andra har olika mängder vitt i pälsen. Maskad, choklad och lila är dock inte godkända färger.

För att tala om vilken färg och vilket mönster en katt har använder man olika beteckningar enligt en standard, EMS-kod. Koden för Norsk Skogkatt är NFO, vilket står för engelskan "Norwegian Forest Cat". För att få fram kattens fullständiga EMS-kod skriver man först in koden för rasen, NFO följt av färgbeteckningen, sedan ifall katten har vitt skriver man in beteckningen för vitfläcksgraden och avslutar med mönsterbeteckningen.
Vi ska gå igenom dessa färg- och mönsterbeteckningar nedan.

Fullständig EMS-lista för Norsk Skogkatt med bildexempel.

Färgbeteckningar

Beteckning
Färg
n
Svart (brun)
a
Blå
d
Röd
e
Creme
f
Svartsköldpadd
g
Blåsköldpadd
y
Golden
s
Silver
t
Amber (mer information)
w
Vit
x
ännu ej godkänd färg

Beteckningarna för golden, silver och amber står alltid tillsammans med en annan färgbeteckning.

Mönsterbeteckningar

 
Beteckning
Mönster
 
21
Augoti
 
22
Tabby
 
23
Tigre
 
24
Spotted
 
25
Tickad

Beteckningarna 21-25 används för att tala om vilket mönster katten har i pälsen. De katter som inte är mönstrade kallas för solida/non-augoti. En svart katt har alltså en solid färg. De katter som är mönstrade kallas för agouti. De olika typer av mönster som finns är tabby, tigre, spotted och tickad. Kan man inte avgöra mönstret på katten, om den är tigre, tabby, spotted eller tickad, använder man beteckningen 21 för agouti.
Beteckningen 21 används även för agoutikatter med vitfläcksmängderna van resp harlekin, oavsett om man kan avgöra mönstret eller ej.

Vitfläcksbeteckning

 
Beteckning
Vitfläcksgrad
 
01
Van
 
02
Harlekin
 
03
Bicolor
 
09
Vitt - obestämd mängd (max 25%)

Beteckningarna 01, 02, 03 och 09 används för alla katter som har vitt i pälsen, dock inte för helvita katter, som betecknas med färgkoden w.

Färgindelning

Då Norska Skogkatter tävlar på kattutställningar delas de in i färggrupper efter deras färger, mönster och om de har vitt eller inte. Följ länkarna nedan för att se de olika färgindelningarna.

FIFes färgindelning

WCFs färgindelning

Färgutfall

Vilka färger kan kattungarna få? Se tabeller över förväntat färgutfall