i

Hälso- och avelsrådet rekommenderar angående parning

Här har vi tagit upp frågor som många mailat och ringt oss om. Vi tror att kanske fler vill ha rekommendationer om vad man ska göra inför en parning.

Testa avelsdjuren för Fiv/Felv och HCM innan parning samt kontrollera om du behöver göra ett GSD IV-test.
Varför FIV/Felv?
Jo, dessa sjukdomar är dödliga och enligt veterinärer förekommer dessa numera oftare på raskatter.
Varför HCM?
Denna allvarliga hjärtsjukdom drabbar även skogisar. Testerna är inte 100 % säkra eftersom sjukdomen utvecklas över tid, men om vi testar innan parning så har vi gjort allt vi kan för att minska spridning vid varje enskild parning.
Läs mer om HCM.
Varför GSD IV?
GSD IV är en dödlig sjukdom. Arvsgången gör dock att om bägge föräldrarna är fritestade från genen som ger GSD IV så blir även kattungarna fria. Kontrollera därför din katts stamtavla innan parning och se om föräldrarna är fritestade för GSD IV. Om de är testade och fria så behöver du inte testa din katt, om de inte är testade så bör du göra ett GSD IV-test.
Läs mer om GSD IV

Skriv alltid ett kontrakt om vad som ska gälla.
Varför?
Även de bästa vänner kan bli oense/ovänner och då är det bra att ha nedskrivet vad man kommit överens om.

Försök ta reda på så mycket som möjligt om katterna bakåt i stamtavlan.
Varför?
De präglar ofta mer avkommorna än vad föräldraparet gör.

Man bör inte avla på katter som är väldigt svårhanterliga.
Varför?
Även temperamentet nedärvs och präglar avkommorna.

Avla inte på honor som upprepat haft problem med förlossning/omvårdnad av kattungar.
Varför?
Det finns risk att problemen med svåra förlossningar samt att kunna ta hand om sina avkommor på ett bra sätt nedärvs.

Gör inte en parning där du själv inte skulle kunna tänka dig att ha en avkomma ifrån.
Varför?
Om du själv inte kan tänka dig att behålla en ur den kombinationen så tror du egentligen inte på resultatet.

Använd den hane som du tycker kompletterar din hona bäst och inte bara den hane som kanske används mest, går bra på utställning eller bor närmast.
Varför?
Dels för att genspridning gynnar rasens hälsa samt att nästa generation lättare kan hitta en lämplig partner.

Som hankattägare bör du inte ta emot en hona som du inte tycker passar till din hane.
Varför?
Som hankattägare har även du ett ansvar för kommande generationer. Därför är det helt OK att tacka nej till det som man inte själv tror på.

Vad gäller rekommendationer om priser på avelshane är det svårt för oss att avgöra vilka priser som är rätt/fel. Det bästa är nog att höra med flera hankattägare hur dom gör.


Till Hälso- och avelsrådets sida