i

Resultat hälsoenkät 2007

Under 2007 fick Skogkattslingans uppfödare svara på en enkät om hälsoproblem i aveln.
71 uppfödare svarade på vår enkät. 97% svarade på enkäten via internet.
Av dessa svar har vi sammanställt följande. Snittet på en normalstor Skogiskull är 3,89 st

De defekter/sjukdomar som är mest vanliga enligt enkäten är:

  Summa
 
Andel av total
Antal ungar 2220
Antal kullar 570
 
Ordinär svansknick 55 2,48%
Njurfunktionsproblem 26 1,17%
Livmoderinflammation 21 0,95%
Hjärtfel exkl. HCM 21 0,95%
FIP 21 0,95%
Protestkissning 21 0,95%
Öppna bukar vid födseln 20 0,90%
Navelbråck 20 0,90%
Snedvrida leder/ben vid födsel 17 0,77%
Allergiska reaktioner 17 0,77%

Not: Om man jämför vårt resultat med Agrias rasstatistik borde FIP ligga högre.

Av födelsedefekter kan man notera

  Summa
 
Andel av total
Öppna bukar vid födseln 20 0,90%
Navelbråck 20 0,90%
Snedvrida leder/ben vid födsel 17 0,77%
Gomspalt 15 0,68%

Av sjukdomar på inre organ kan noteras följande

  Summa
 
Andel av total
Njurfunktionsproblem 26 1,17%
Livmoderinflammation 21 0,95%
Hjärtfel exkl. HCM 21 0,95%
Diagnostiserad HCM 10 0,45%

Se hela sammanställningen här.

Att andra typer av hjärtfel är större i antal än HCM är intressant. Har dessa upptäckts tack vare att man ultraljudtestat för HCM?

Kontakta gärna avelsrådet för förbättringar av hälsoenkäten.
T ex borde vi kanske ha haft med dödfödda kattungar, kattungar som avlidit efter 1 vecka osv.
Vårt mål är att hälsoenkäten ska vara återkommande så att vi kan hålla koll på hur vår ras mår.

Avelsrådet vill påpeka det ansvar man har som uppfödare att noggrant föra logg över alla sina kullar.
Hur länge honan går dräktig. Ovanligheter under dräktighet. Hur mycket honan går upp. Hur många kattungar som föds resp är dödfödda. Födelsevikter. Och vikten av att väga kattungarna var 12:e timme de första 3 veckorna.

Och vikten av att följa sålda kattungars likväl som de egna katternas hälsostatus och eventuella defekter/sjukdomar som dyker upp.


Till Hälso- och avelsrådets sida