i

Avelsrådet

Hälso- och avelsrådet inom Skogkattslingan består av minst 2 medlemmar som fött upp Norsk Skogkatt i många år och kan mycket om genetik. De kan svara på frågor som vad du ska tänka på när du väljer partner till Din katt, vilket färgutfall det kan bli m.m. Hälso- och avelsrådets medlemmar väljs på årsmötet.

Ta gärna kontakt med Hälso- och avelsrådet om du har några funderingar! Hälso- och avelsrådet har, precis som styrelsen, tystnadsplikt.


Hälsoprogrammen inom Skogkattslingan:


Om sjukdomen PK def

PK-def - PK-brist - Erytrocyt Pyruvat Kinas Deficiency är en relativt nyupptäckt sjukdom.
Den upptäcktes först hos abessinier/somali, två syskonraser, men den finns hos flera raser - även hos våra kära skogkatter.
För att kunna uppskatta i vilken omfattning vår ras är drabbad vill vi uppmana alla att testa sina avelsdjur.

PK-brist är en anemisk sjukdom (blodbrist) och innebär att det inte finns tillräckligt mycket av ett enzym som är viktig för energimetabolismen i de röda blodkropparna (erytrocyterna). Är det brist på enzymet kan de röda blodkropparna inte bryta ner socker, som behövs för energiproduktion, ordentligt. Är erytrocyternas funktion störd bryts de ner av kroppens immunförsvar. Eftersom kroppen hela tiden tillverkar nya röda blodkroppar kan det dröja länge innan du märker att något är fel och katten hinner då bli ganska gammal. Många katter lever trots sjukdomen en långt liv, men dödsfall förekommer.

Symptomen är likartade många andra sjukdomars och därtill kan sjukdomen vara oregelbundet återkommande och man tror att symtomen kan triggas av stress-situationer av olika slag. Därav ställs ofta fel diagnoser och kan misstas för bl a torr FIP.

Sjukdomstecken:

 • trötthet/utmattning
 • bleka slemhinnor
 • aptitlöshet
 • svaghet
 • viktnedgång
 • muskelförtvining
 • höjd andningsfrekvens
 • förhöjd puls
 • förstorad mjälte
 • leverinflammation
 • inflammation i gallgångarna
 • i ovanliga fall även gulsot

De vanligaste tecknen är aptitlöshet, trötthet och allmänpåverkan.

Negativt avla bort genavvikelse

Trots att vår avelsbas är ganska stor kan det vara mycket negativt om man snabbt försöker bli av med en sådan här genavvikelse. Är vi för snabba så minskar vi vår avelsbas på ett negativt sätt och det finns det en risk att ännu inte upptäckta genetiska avvikelser får större utrymme.

Inom rasen har vi selekterat avelskatter hårt några år med avseende på GSD4 och vi har katter med HCM som tas ur avel. Vi har också relativt få avelshanar tillgängliga då många enbart används av uppfödaren eller av ett fåtal utvalda. Det finns också ett stort antal hanar som är kemiskt kastrerade med suprelorinchip och av den anledningen inte kan användas i avel. Detta sammantaget kan påverka riskerna för att nya genavvikelser kan öka eller få större utrymme, vilket vi alla måste ha i tankarna. Därför bör vi inte vara rädda för att använda bärare i aveln under en längre tid.

Kattungen kan bli bärare

Sjukdomen nedärvs recessivt vilket innebär att katten måste ärva genen från båda föräldrarna för att bli drabbad. Om den ena föräldern bär på genen kan kattungarna bli bärare av PK-brist, men den kommer inte kunna få denna sjukdomen. Katten kan fortfarande användas i avel om man parar med en katt som inte är bärare. Gör man det föds inga sjuka katter. Däremot bör man testa kattungarna för att få veta vilka som eventuellt är bärare av genen. Detta är viktigt för att få kontroll på de avelskatter som är fria och de som är bärare. Parar man två bärare får man i snitt cirka 25 % sjuka, 50 % bärare och 25 % friska.

En sjuk katt skall inte användas i avel, och absolut inte en hona eftersom dräktighet och förlossning belastar blodsystemet mer och risken för dödlighet ökar.

Bra om många deltar

Vi ser gärna att så många som möjligt testar sina katter och deltar i den studie som finns på UC Davies i USA . Läs mer på http://ig-hgk.de/html/pk-def-study.html. Testet kostar omkring 25 USD om man deltar i studien.

Det finns även andra laboratorier som utför testet, Laboklin och Langford Veterinary Services i England är två av dem. Langford ger 20 % rabatt till medlemmar i en SVERAK-ansluten klubb om du uppger den kod du kan få från din klubb. Testet är ett så kallat svabb-test och du kan ta det själv hemma, men det är större chans att man får med tillräcklig mängd celler för att kunna testa om en veterinär gör det.

Om du inte deltar i studien måste du själv sända in svaret till en databas.

Adresser till databaser:

http://ig-hgk.de/html/pk-def-study.html
De samarbetar med UC Davis och håller också en databas där man kan se testade katter:
http://ig-hgk.de/html/PK-def-Befunde-NFO.html

En annan databas över testresultat finns på:
http://www.winterfyre.com/testing/


Kulldagbok

Hälso- och avelsrådet har tagit fram ett hjälpmedel, en kulldagbok, till uppfödare för att föra anteckning över sin dräktiga katt och dess kattungar. I dagboken kan man skriva in daglig vikt på kattungarna, så räknas daglig och veckovis viktökning fram med automatik. Kulldagboken är endast för eget bruk. Vi förväntar oss inte att du ska skicka in några uppgifter el dyl när du har använt den. Däremot tar vi gärna emot dina synpunkter om den.

Som medlem i Skogkattslingan loggar du in på sidan för att kunna ladda hem kulldagboken. Du hittar den här när du har loggat in.


Suprelorinstudie (Deslorein)

Hälso- och avelsrådets rekommendationer angående parning

Hälso- och avelsrådets tips angående parning

Vilka färger kan kattungarna få? Tabeller över förväntat färgutfall


Laboratorium:

Animal DNA
Hos Animal DNA kan du genom svabprov DNA-testa dina katter. Bl.a. kan du testa om din katt bär på dilution.

Laboklin
Hos Laboklin kan du GSD IV-testa dina katter och kattungar.
Läs mer om hälsoprogrammet GSD IV
Fr.o.m. 2012 ska samtliga norska skogkatter som går i avel inom FIFe vara testade eller vara fria genom sina föräldrars tester. Mer information om detta kommer inom kort.


Hälso- och avelsrådets medlemmar
Skicka e-postmeddelande till Hälso- och avelsrådet

Johanna Grebner
Tel: 070-583 60 33
Skicka e-postmeddelande

Katarina Strahl
Tel: 073-704 75 40
Skicka e-postmeddelande