i

Amber

Amber är en färg som är unik för Norsk Skogkatt. Färgen är inte godkänd på någon annan kattras.

Amber och lightamber registreras med EMS-koden t som tillägg till grundfärgen. En katt med färgen amber har grundfärgen svart och en lightamber har grundfärgen blått.
Amberkatterna tävlar i samma färggrupp som sin grundfärg, se exempel i tabellen nedan.

Den första amberfärgade katten föddes 1992, men då var det ingen som visste vilken färg som katten hade. Efter mycket forskning kom man fram till att det var en unik färg för Norsk Skogkatt och fr.o.m. år 2005 registreras katterna med sin EMS-kod t. Det innebär att du t.ex. i stamtavlor kan se katter som är registrerade med andra EMS-koder, t.ex. koden y för golden, även om katten har färgen Amber. Numer ska dock alltid amber- och ligthamber-katter alltid registreras med EMS-koden t.

Exempel på EMS-koder:

Beteckning Färg Färggrupp enl FIFe  Färggrupp enl WCF
NFO nt
NFO at 09
NFO ft
NFO gt
NFO nt 02 21
NFO at 22
NFO ft 03 23
NFO gt 24
NFO nts 09
NFO ats 22
NFO fts 24
NFO gts
m.fl. m.fl.
Amber
Lightamber med vitt
Ambersköldpadd
Lightambersköldpadd
Amberagouti-vit harlekin
Lightambertabby
Ambersköldpaddtigre-vit van
Lightambersköldpaddspotted
Ambersmoke-vit
Lightambersilvertabby
Ambersköldpaddsilverspotted
Lightambersköldpaddsmoke
Grupp 1
Grupp 2
Grupp 5
Grupp 5
Grupp 4
Grupp 3
Grupp 6
Grupp 5
Grupp 8
Grupp 7
Grupp 7
Grupp 7
Non-agouti
Non-agouti-vit
Non-agouti
Non-agouti
Agouti-vit
Agouti
Agouti-vit
Agouti
Non-agouti-vit
Agouti
Agouti
Non-agouti

Bildexempel:

Tack snälla ägare och uppfödare av amberkatter för bidrag med bilder! Vi tar tacksamt emot bilder på fler färgexempel!
Skicka oss ett e-mail så kontaktar vi er. Du kan även logga in på Min sida och skicka e-post med bifogad bild därifrån.

Amberspotted
NFO nt 24

FIFe färggrupp: NFO 3
WCF färggrupp: Agouti

Förklaring:
nt 24 står för:
n = svart (brun)
t = amber
24 = spotted

Foto: Anita Östlund

Foto: Eva Flodin

Foto: Kristin Widmark

Foto: Kristin Widmark

Foto: Anita Östlund

Lightamberspotted
NFO at 24

FIFe färggrupp: NFO 3
WCF färggrupp: Agouti

Förklaring:
at 24 står för:
a = blå
t = amber
24 = spotted

Foto: Kristin Widmark
Ambertabby-vit
NFO nt 09 22

FIFe färggrupp: NFO 4
WCF färggrupp: Agouti-vit

Förklaring:
nt 09 22 står för:
n = svart (brun)
t = amber
22 = tabby
09 = obestämd mängd vitt

Bilderna visar samma katt 8 dagar resp 9 månader gammal
Foto: Pia Hĺrdén

Foto: Pia Hĺrdén

Amberspotted-vit
NFO nt 09 24

FIFe färggrupp: NFO 4
WCF färggrupp: Agouti-vit

Förklaring:
nt 09 24 står för:
n = svart (brun)
t = amber
24 = spotted
09 = obestämd mängd vitt

Foto: Pia Hĺrdén

Foto: Pia Hĺrdén

Lightambersköldpaddtigre-vit
NFO gt 09 23

FIFe färggrupp: NFO 6
WCF färggrupp: Agouti-vit

Förklaring:
gt 09 23 står för:
g = blåsköldpadd
t = amber
23 = tigre
09 = obestämd mängd vitt

Bilderna visar en och samma katt som liten kattunge, 10 veckor gammal och vuxen.
Foto: Pia Hĺrdén

Foto: Pia Hĺrdén

Ambersmoke
NFO nts

FIFe färggrupp: NFO 7
WCF färggrupp: Non-agouti

Förklaring:
nts står för:
n = svart
t = amber
s = silver

Samma katt på alla bilderna:
1 dag

10 veckor

7 månader
Foto: Kristin Widmark

Foto: Kristin Widmark
Samma katt, fast som vuxen

Lightambersköldpaddsmoke
NFO gts

FIFe färggrupp: NFO 7
WCF färggrupp: Non-agouti

Förklaring:
gts står för:
g = blåsköldpadd
t = amber
s = silver

Foto: Kristin Widmark

Foto: Kristin Widmark

Lightambersmoke-vit
NFO ats 09

FIFe färggrupp: NFO 8
WCF färggrupp: Non-agouti-vit

Förklaring:
ats 09 står för:
a = blå
t = amber
s = silver
09 = obestämd mängd vitt

Foto: Greta Grönberg
En och samma kull, 8 dagar resp 7 veckor gamla. Färgerna är nt 24, nt 22 09 och nt 24 09.
Foto: Pia Hĺrdén Foto: Pia Hĺrdén