i

AVTAL MELLAN SKOGKATTSLINGAN OCH AGRIA

Skogkattslingan har ett samarbetsavtal med Agria Djurförsäkring som innebär väldigt många fördelar för Skogkattslingan (SKS) och dess medlemmar.

För att få rabatt på premien måste du ringa Agria på tel 020-88 88 88 och ange ditt medlemsnummer i SKS. Medlemsnumret hittar du på adressetiketten till tidningen Skogisen. Du kan även kontakta vår kassör Gun Nilsson, om du vill få reda på ditt medlemsnummer.